Centric connect.engage.succeed

Businesssoftware

Centric levert state-of-the-art software en bijbehorende dienstverlening voor organisaties in diverse sectoren, waaronder de financiële sector. Het betreft zowel maatwerk- als standaardoplossingen. De dienstverlening omvat het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, onderhouden en operationeel beschikbaar stellen van de software.

Om de kwaliteit van de applicaties te waarborgen, kunnen wij ook ervaring, kennis en kunde bieden voor het testen en beheren van de software. Als geen ander is Centric in staat de strategische applicaties die de bedrijfskritische processen ondersteunen, te ontsluiten via internet. Ook kan hierbij gebruik gemaakt worden van onze kennis en ervaring rondom het beschikbaar stellen van apps voor mobiel gebruik. Bij de ontsluiting van informatie via internet staan veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid natuurlijk voorop.

Branchespecifieke software

Op basis van haar kennis van enerzijds de financiële sector en anderzijds moderne technologieën heeft Centric enkele specifieke innovatieve brancheoplossingen ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn: het Virtuele Bankkantoor, Riskmanagement, Fraudepreventie, en Anti-witwaspraktijken.

Generieke software

Centric biedt ook software ter ondersteuning van generieke bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld voor de financiële administratie, de personeels- en salarisadministratie, het elektronisch berichtenverkeer (EDI) en de organisatie en registratie van documenten. 

Maatwerksoftware

Welke ontwikkelmethoden, -platforms, -tools en programmeertalen zijn de beste keuze voor uw organisatie? Wat is de meest optimale IT-strategie om uw business te voorzien van een optimale informatievoorziening? Hoe zorgt u ervoor dat de noodzakelijke IT-investeringen daadwerkelijk tot Return on Investment (ROI) leiden? Door uw ontwikkeltraject bij Centric neer te leggen, op basis van detachering of uitbesteding van de volledige projectverantwoordelijkheid. Centric kan financiële dienstverleners behulpzaam zijn bij het ontwikkelen, beheren en renoveren van verouderde en moeilijk beheersbare systemen of (delen van) administratieve processen. Bij renovatie ligt de focus op het verlengen van de levensduur van applicaties tegen zo laag mogelijke kosten, waarbij stapsgewijs de structuur en de kwaliteit van de applicaties verbeterd wordt.