BNG BANK

BNG Bank voldoet aan regelgeving PSD2

Financiële sector

Zoals alle Europese banken, moest ook BNG Bank per september 2019 voldoen aan de nieuwe richtlijn Payment Services Directive 2 (PSD2). Deze richtlijn/wet verplicht banken om derde partijen, de zogenaamde Third Party Providers (TPP’s), toegang te geven tot de betaalrekeningen van klanten. Met de nodige hulp van Centric, was de bank al in september volledig PSD2-ready.

PSD2 biedt aanbieders van nieuwe betaal- en rekeningdiensten de kans hun services op de markt te brengen. Deze organisaties, waaronder financiële instellingen en fintechbedrijven, komen online tussen de consument en de bank te staan, als derde partij.

Innovatie

Kaj Heins is productmanager betalingsverkeer bij BNG Bank en was opdrachtgever van het PSD2-project. Hij vertelt: “Vanuit de Europese Unie wilden ze meer innovatie tot stand brengen en de betaalmarkt openen voor organisaties die vernieuwingen doorvoeren. Zo is er een nieuwe rol gekomen: de TPP, die onder het toezicht staat van centrale banken. Op het moment dat deze derde partij een vergunning heeft (van DNB of een andere toezichthouder ̶ red.), krijgt hij, mits hij toestemming heeft van de rekeninghouder, via een API toegang tot de betaalrekening van de klant. Bedrijven kunnen zo betaalopdrachten uitzetten bij de bank, vergelijkbaar met iDEAL. Zo verbeter je als derde partij de user experience, door de bank te integreren in je eigen online flow.”

Intensieve samenwerking

Centric en BNG Bank werkten voor dit project intensief samen. Rob U-A-Sai, projectleider van het PSD2-project en programma-manager bij Centric: “Dit was essentieel, omdat het project in het begin nog veel onzekerheden kende. Mede daarom hebben we gekozen voor een aanpak op basis van Agile. Op die manier wisten we, dat als we eventueel een verkeerde aanname zouden doen, we weinig herstelwerk hadden. Ook kwamen we wekelijks bij elkaar, waardoor we goed op de hoogte waren van informatie over updates die speelden rondom PSD2.”

BNG BANK case

Nieuw

Centric deed voor BNG Bank onderzoek naar wat PSD2 precies inhield en wat de impact ervan zou zijn op de processen. Daarnaast heeft Centric een ontwerp van de API samengesteld, gerealiseerd en getest. Pim van Oers, software-architect bij Centric en betrokken bij de bouw van de API: “Voorheen werden er voor het betalingsverkeer geen API’s gebruikt. Het ontwerpen en bouwen van een API voor dit doel, was dus écht iets nieuws. Best uitdagend, zeker omdat de voorwaarden vanuit wetgeving niet meteen duidelijk waren. Hoe moet die API eruit komen te zien? Waar moet de API aan voldoen?”

Standaarden

“Normaal gesproken zijn de standaarden voor betalingsverkeer zeer precies uitgewerkt”, zegt Kaj. “Voor PSD2 was dit niet helemaal het geval. Maar omdat dit een groot project was en alle Europese banken ermee te maken hadden, waren er door verschillende instanties in Europa wel al drie specificaties voor een PSD2-API opgezet: NextGenPSD2-framework van The Berlin Group, STET-framework van een Frans bedrijf en UK Open Banking. Nagenoeg alle Nederlandse banken – ook BNG Bank – committeerden zich aan de API van The Berlin Group, een pan-Europees initiatief, geleid door bijna veertig financiële instituten/banken met uitgebreide API-specificaties die compliant zijn met de meeste wetgeving. Die specificatie heeft Centric gebruikt bij het ontwerp van de API. Voor de Nederlandse markt was dit de meest logische keuze. Bovendien wilden we dezelfde API-standaard hanteren als de andere grote banken, want uiteindelijk vraagt de markt altijd om een gemeenschappelijke standaard.”

Miljoenentraject

Voor de BNG Bank was de impact van PSD2 goed te overzien, omdat BNG Bank zich voornamelijk richt op zakelijke klanten in de publieke sector. Denk bijvoorbeeld aan (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. Voor de andere banken ligt dit anders, vertelt Kaj: “De overgang naar PSD2 was voor veel banken écht een miljoenentraject, omdat hun infrastructuur complexer is en er meerdere kanalen moeten worden ontsloten. Bij BNG Bank was dit er maar een.”

BNG BANK case

Uitbesteden

Centric kreeg de PSD2-opdracht van BNG Bank, omdat Centric de bank al langer ondersteunt. “Centric was een logische keuze, omdat we er sinds 2007 voor kiezen de operations- en IT-kant, waar het gaat om het betalingsverkeer, uit te besteden aan Centric. Zij verzorgen voor ons de betalingsprocessen en beheren de onderliggende infrastructuur en systemen. Bovendien, de interface zit in feite tegen onze eigen interface aan en ook die wordt beheerd door Centric. Zij waren ook betrokken bij het bouwen van onze interface, en de API is in feite een soort add-on daarop”, aldus Kaj.

Retailmarkt

Met de implementatie van de API voldoet BNG Bank nu aan de PSD2-wet. Toch wil dat niet meteen zeggen dat derde partijen (de app-bouwers), zich nu in rijen staan te verdringen. “Die API is grotendeels gemaakt voor de retailmarkt. Het is dan ook niet met zekerheid te zeggen of er straks veel partijen op BNG Bank willen aansluiten”, vertelt Rob.

Of PSD2 aanslaat bij de ‘reguliere’ banken is afwachten. Rob: “Het is goed mogelijk dat er wat tijd overheen moet gaan voor derde partijen er grootschalig gebruik van gaan maken. Daarnaast moeten rekeninghouders waarschijnlijk ook even wennen aan het idee om hun rekening open te stellen aan andere partijen dan hun eigen bank.”

Over BNG Bank

BNG Bank helpt de publieke sector om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Onderdeel hiervan is het betalingsverkeer, waarbij de bank zich richt op zakelijke klanten in de publieke sector. BNG Bank bedient deze klanten met een zeer compleet portfolio aan zakelijke producten. Digitaal, efficiënt en veiligheid staan hierbij centraal.

Meer informatie nodig?

Tom Stoutenburg, Manager Sales Finance

Stuur voor meer informatie een mail naar tom.stoutenburg@centric.eu of +31 6 10132302.