Region Östergötland tecknar ramavtal med Centric

Centric Professionals har tecknat ramavtal med Region Östergötland gällande IT-konsulter.

Avtalet gäller såväl Region Östergötland som Östgötatrafiken.

Avtalets omfattning

Upphandlingen omfattar IT-konsulter, både det som ibland benämns resurskonsult samt s.k. uppdragskonsult. Såväl PC-tekniker som seniora expertkonsulter inom specifika områden ingår. Uppdragen bedöms totalt omfatta cirka 100 000 timmar under avtalstiden. Avtalet träder i kraft omgående och gäller t o m 2025-02-28.

Anbud kunde lämnas inom åtta olika anbudsområden och Centric fick tilldelning inom fem av dessa, nämligen:

  • Mjukvaruarkitekt
  • Systemtekniker OS
  • Konsult Internet/Intranät
  • Systemtekniker Storage
  • PC/Arbetsplatstekniker

Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda länsinvånarna en god hälso- och sjukvård och tandvård utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Region Östergötland leder dessutom det regionala utvecklingsarbetet för långsiktig och hållbar utveckling i regionen inom områden som näringsliv, kultur, infrastruktur, landsbygd och kollektivtrafik.

Östgötatrafiken har förutom planering av mer operativ karaktär även ansvar för att bedriva en strategisk, mer långsiktig, trafikplanering. Sådan planering kan till exempel omfatta frågor avseende nya sträckor, turutbud på redan trafikerade sträckor, utveckling av fordonsparken, infrastrukturfrågor och service- och kvalitetsutveckling.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, regionchef Mitt

Tfn 0734-159 355

E-post: martin.fredriksson@centric.eu