Linköpings kommuns IT-enhet tecknar ramavtal med Centric

Centric Professionals har tecknat ramavtal med LKData, som är kommunens affärsområde för IT och kommunikation och en utförarorganisation inom Linköpings kommun. IT-enheten säljer tjänster till övriga kommunala enheter som t.ex. skola, bibliotek, omsorg, tekniska förvaltningar m.m.

Avtalets omfattning

Anbudsområdet Supporttekniker är en förnyat förtroende som nu dessutom utökats med anbudsområdena IT-tekniker och Systemtekniker. Avtalet omfattar nu LKDatas behov av IT-tekniker, systemtekniker, nätverkstekniker, IT-arkitekt, IT-säkerhetstekniker och supporttekniker. Ramavtalet sträcker sig över 2 år med option på 1+1 års förlängning.

Förnyat förtroende

- Centric är en stark partner inom drift & infrastruktur och har lång erfarenhet av kompetensförsörjning inom IT. Vi är mycket glada och stolta över förtroendet och ser fram mot ett utökat samarbete där vi tillsammans med LKData hjälper dem att nå sina mål. Att vi redan under tidigare avtalsperiod har avtalet gällande Supporttekniker bevisar att vårt arbete och engagemang har lett till det förtroende som vi nu åter har fått - dessutom i utökad form, säger Klas Bonde, VD för Centric Professionals AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, regionchef Mitt

Tfn 0734-159 355

E-post: martin.fredriksson@centric.eu