Göteborgs Stad tecknar ramavtal med Centric

Centric Professionals har, som ensam leverantör för IT Operations, tecknat ramavtal med trafikkontoret i Göteborgs Stad. Ramavtalet sträcker sig över 2 år med option på 2 års förlängning.

IT & digitaliseringsenheten ansvarar för stora delar inom drift av samhällets kritiska infrastruktur såsom styr- och reglersystem för spårvägsbana, broar, inre vattenvägar och ljus.

Avtalets omfattning

En modern IT-miljö är idag en förutsättning för effektiv samverkan, både inom projekt och förvaltning av befintlig infrastruktur. Detta kräver en IT & digitaliseringsenhet med fokus på såväl löpande leverans som utveckling. Inom IT & Digitalisering utgör IT Operations en av de stora tekniska kunskapsgrupperingarna som är involverad från utveckling av en applikation till implementation och förvaltning. Uppdraget omfattar drift och support av applikationer, såväl molnbaserade som i Windows- och linuxmiljö, med ansvar för hela kedjan från felanmälan till avslut.

Förnyat förtroende

”Vilken ära, att efter denna period få förnyat förtroende att fortsätta samarbetet och utvecklingen av Trafikkontoret- till skillnad från Trump!” säger Klas Bonde, VD för Centric.

”Vi lyfter på hatten för våra otroligt duktiga konsulter, för utan er och det arbete som ni lägger ner dagligen hade detta aldrig varit möjligt” tillägger Josefin Roxvall, Regionchef Väst.