Göteborgs Stad tecknar nytt ramavtal med Centric

I Göteborgs Stads upphandling av konsulttjänster inom IT blev Centric tilldelade avtal inom båda de ansökta områdena Tekniskt stöd och servicedesk samt Infrastruktur och kommunikation.

Avtalet gäller från 1 december 2022, med en avtalsperiod på fyra år och omfattar såväl resurs- som uppdragskonsulter.

Avtalets omfattning

Området Tekniskt stöd och servicedesk avser användarstöd, systemadministration, underhåll, reparation och dokumentation. Även support och teknikstöd direkt till användare är inkluderat.

Området Infrastruktur och kommunikation avser arbete inom infrastruktur eller integration inom infrastruktur, vilket innebär den grundläggande tekniska plattformen som är förutsättningen för andra applikationer och tillämpningar.

Förnyat förtroende

”Vi är mycket glada att ha fått förnyat förtroende inom Tekniskt stöd och servicedesk och att nu dessutom få leverera inom Infrastruktur och kommunikation. Att vara ramavtalsleverantör innebär ju ett långsiktigt arbete, och vi är stolta och glada över att få bidra med vår kompetens.” säger Erica Lindh, upphandlingsansvarig på Centric.

”Vi lyfter på hatten för våra otroligt duktiga konsulter, för utan er och det arbete som ni lägger ner dagligen hade detta aldrig varit möjligt” tillägger David Daoud, Head of Consultant Management.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Gyllander, Regionchef Väst

Tfn: +46(0)734 159 368

E-post: mathias.gyllander@centric.eu