Folkhälsomyndigheten tecknar ramavtal med Centric

Folkhälsomyndigheten har upphandlat IT-konsulttjänster och har nu tecknat ramavtal med Centric.

Folkhälsomyndigheten, FHM, har nu gjort klart sitt ramavtal för it-konsulttjänster. Avtalet, som gäller såväl verksamheten i Solna som i Östersund, är initialt på ett år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Ramavtalets värde uppgår till cirka 20-30 miljoner kronor per år. Centrics del av avtalet omfattar drift, säkerhet och support.

Folkhälsomyndighetens mål med ramavtalet är att på ett smidigt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt kunna förse myndigheten med kompetenta IT-konsulter.

– Det känns extra bra i hjärtat att kunna hjälpa till att förse FHM med våra IT-resurser. Vi har redan fullt fokus på att hjälpa till och följa FHMs riktlinjer men att också professionellt få möjlighet att leverera spetskompetens gör oss ödmjuka och tacksamma för FHM’s förtroende, berättar Klas Bonde, VD för Centric.

Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Det är en nationell kunskapsmyndighet och kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människor hälsa. Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot.

Genom vårt partnernätverk förmedlar Centric underkonsulter som innehar specialistkompetens inom sitt område. Nätverket fungerar som en Nordisk mötesplats för tillgängliga IT-konsulter och bolag med IT-konsultbehov och har idag cirka 1000 samarbetspartners som är specialiserade på olika IT-områden

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Bonde, VD

Tfn 010-2190500

E-post: klas.bonde@centric.eu