Centric connect.engage.succeed

Centrics årsredovisning för 2016

Gouda, den 7 juni 2017

Idag publicerar Centric sin digitala årsredovisning för 2016. Förutom att presentera resultaten, ser rapporten tillbaka på Centrics verksamhet inom de olika områdena 2016 och ser fram emot 2017.
     

Rapporten innehåller dessutom kundberättelser från SPAR, Action, Utrecht, BNG Bank och USG People, samtidigt som man fokuserar på Centrics CSR och HR-politik.

Resultatutveckling tack vare strategisk finjustering

Centric är mycket nöjd med 2016 års resultat. Nettoresultatet ökade till exempel med 8,6% till 20,2 miljoner euro, vilket delvis berodde på en justering av strategin 2015, vilket ledde till att organisationen ökade fokuseringen på specifika kundgrupper i försörjningskedjan, den offentliga sektorn och finansbranschen. På dessa tre marknader investerar Centric specifikt i innovation och nya produkter för optimal kundanpassning genom smarta tekniska lösningar och tjänster. Utöver det har Centric ökat investeringarna i sitt IT-outsourcingförslag och kompetensexpertis.

IT-outsourcing

2016 uppgick försäljningen till 451,6 miljoner euro, jämfört med 462,7 miljoner 2015. Den svagt minskade försäljningen orsakades av effekten av dalande oljepriser på den norska marknaden. Centrics skandinaviska verksamhet består huvudsakligen av att tillhandahålla personaltjänster och den ekonomiska nedgången har lett till en minskning av efterfrågan på tillfälligt anställda. Centric förväntar sig att verksamheten i Norge ska öka i takt med att oljepriserna återigen stiger och den internationella expansionen av Centrics IT-outsourcing-verksamhet: där personaltjänster tillhandahålls huvudsakligen på kortfristiga kontrakt, IT-outsourcing i allmänhet baseras på långsiktiga kontrakt som medför fler återkommande affärer.

Genom att omvandla den norska verksamheten från en personaltjänsteleverantör till en heltäckande IT-outsourcingleverantör, kommer Centric att kunna dra nytta av erfarenheter med liknande övergång i Nederländerna. Detta återspeglas redan i de integrerade koncept som företaget använder för att både hantera servicedesk på plats och tillhandahålla stöd från servicedeskarna i Hamar (Norge) eller Linköping (Sverige).

Solid organisation

Centric är inte ett börsnoterat företag och har inte tredje parts skulder. Soliditeten var tillfredställande 2016 och uppgick till 55 procent (2015: 52 procent). Med ett nuvarande förhållande på 1,19 är likviditeten också mer än tillräcklig (2015: 1,0).

Klicka här för att gå till årsredovisningen.

2016 Centric Årsredovisning: Rapporten innehåller dessutom flera kundberättelser.