Centric connect.engage.succeed

Centric är certifierade av Great Place to Work

den 24 augusti 2018

Vi är mycket stolta över att vara en av landets bästa arbetsplatser. Centric har nämligen certifierats av Great Place to Work (GPTW). Certifieringen är ett kvitto på att våra medarbetare trivs och upplever organisationen som en utmärkt arbetsplats.
     

Certifieringen är baserad på en global standard för vad som kännetecknar en bra arbetsplats. De företag och organisationer som uppfyller de krav på kulturskapande aktiviteter och utvärderingen av medarbetarna som ställs i Great Place to Works studie erhåller ett certifikat giltigt i 12 månader.

Vi är stolta över certifieringen från Great Place to Work och ser den som ett bevis på att systematiskt arbete med företagskultur och medarbetarengagemang fungerar. Centric är ett företag som är beroende av nöjda medarbetare och vi är övertygade om att vi kommer att dra nytta av detta framöver.

We believe in people
Ett av Centrics sju kärnvärden på såväl nordisk som internationell nivå är ”We believe in people”. Våra medarbetare gör oss till de vi är. De gör att vårt varumärke skiljer sig från andras. De är vår viktigaste resurs och vår framtid.
Det faktum att våra medarbetare trivs, mår bra och får de bästa möjligheterna att göra ett bra arbete är en av grundpelarna till att vi har starka personliga relationer till alla våra anställda, samarbetspartners och kunder,

Great Place to Work är ett globalt forsknings- och konsultföretag med över 25 års erfarenhet av att utvärdera och utveckla arbetsplatskultur. Great Place to Work certifieringen och utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats tilldelas de organisationer som bevisligen har skapat en god arbetsplats för sina medarbetare. Läs mer om Great Place to Work här.

För ytterligare information var vänlig kontakta:    

Klas Bonde, vd    
Centric Professionals    
Tel: 010-219 05 00 / 0709-11 64 14    
E-post: klas.bonde@centric.eu

Denis van Nunen, vd    
Centric IT Solutions    
Tel: 010-219 05 00 / 0734-15 93 68    
E-post: denis.van.nunen@centric.eu