Centric connect.engage.succeed

Recensie: “Resultaatgericht Organiseren – productiviteit en plezier in werk”

Geschreven door Leen Blom - 24 oktober 2014

Leen Blom
Begin dit jaar kreeg ik dit boekje cadeau van één van de schrijvers, Wim Kweekel. Dat kwam me heel goed uit, omdat we bij Centric al een jaar of twee geleden zijn gestart met ‘Het Centric Werken’, onze invulling van ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW). Dik Bijl, de andere schrijver van het boek, is één van de grondleggers van HNW in Nederland.

Valse doelen

Het boekje begint met de volgens de schrijvers ‘onafwendbare teloorgang’ van HNW. De reden daarvoor is dat de vrijheid, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid niet meer de boventoon voeren. HNW wordt volgens de schrijvers als synoniem van thuiswerken gezien en ingezet voor ‘valse doelen’. Kostenbesparing door minder werkplekken te hoeven inrichten, bijvoorbeeld. Anderen gebruiken HNW als middel om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te tonen, bijvoorbeeld door filemijding en minder reizen. De term ‘Het Nieuwe Werken’ is hierdoor niet meer te ‘redden’ (pag. 37).

De schrijvers willen aantonen dat HNW niet over één as moet worden ingezet. Het anders organiseren van het werk en de verandering van de organisatiecultuur zijn de belangrijkste aspecten. Daarin geef ik ze zeker gelijk, maar dit raakt ook direct aan het meest lastige element van HNW: cultuurverandering. Het boekje doet hier een handreiking voor en noemt dit “Resultaatgericht Organiseren” (RGO). Zo’n aanpak is een proces en daar past de titel in deze actieve vorm goed bij.

Resultaatgericht Organiseren

RGO wordt neergezet rond drie dimensies: de resultaatgerichte organisatie, resultaatgerichte ICT en een resultaatgericht kantoor. De schrijvers definiëren RGO als:

“RGO omvat een visie, missie en strategie om organisaties duurzaam effectiever en efficiënter te maken en tegelijkertijd de medewerker meer werkplezier te geven. Dat gebeurt door eerst de gewenste resultaten van de organisatie op korte en langere termijn vast te stellen en deze doelstellingen toe te wijzen aan de organisatieleiding, de afdelingen en de medewerkers. Vervolgens stellen we de medewerker centraal en geven hem – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid om te bepalen hoe hij tot zijn resultaten komt, d.w.z. hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.”

(pag. 39-40, cursivering is volgens schrijvers de aanvulling op HNW)

RGO appelleert aan de medewerker als mens terwijl bestaande organisatieculturen de medewerker zien als een productiemiddel dat besturing vereist. Het faciliteert medewerkers om het beste uit zichzelf te halen (pag. 42). HNW gaf vrijheid maar geen doel, RGO geeft een doel en daarbinnen vrijheid. RGO draagt volgens de schrijvers idealiter significant bij aan betere prestaties van de organisatie, meer tevredenheid bij de belanghebbenden en een verbetering van de reputatie van de organisatie (pag. 55).

De drie dimensies van RGO

Daarna gaat het boek dieper in op de drie dimensies: organisatie, ICT en kantoor.

  • Organisatie: Een belangrijk aspect in de organisatiestructuur is het zoeken naar goede outputmaatstaven: een sterke relatie met het gewenste effect en goede meetbaarheid (pag. 88). De organisatiecultuur laat zich beschrijven door de kenmerken vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinden (de vier V’s, pag. 93). Managers en medewerkers moeten wel de competenties hebben om hiermee om te kunnen gaan en komen idealiter tot een vorm van zelfsturing.
  • ICT: De ICT en het kantoor ondersteunen RGO. ICT moet overal en altijd beschikbaar zijn, productiviteit verhogen en samenwerken op afstand bevorderen (pag. 118).
  • Kantoor: Het ideale RGO-kantoor is activiteitgericht, open en dynamisch, biedt rust en geborgenheid, is veilig en gezond, heeft uitstraling en is efficiënt ingericht (pag. 127). Kortom (en zo heb ik het ook persoonlijk altijd uitgedragen): het kantoor moet een ‘thuisgevoel’ geven, goede faciliteiten bieden en de productiviteit bevorderen.

Goal-setting-theorie en organisatiekunde

De laatste hoofdstukken geven de achtergrondinformatie waarop RGO is gebaseerd: goal-setting-theorie en organisatiekunde. Met name het goed vormgeven van de doelstelling, de weg ernaar toe en de managementstijl krijgen aandacht. Het aardige is dat ‘management by objectives’ (MBO), door Deming (de bedenker van de kwaliteitscirkel) verafschuwd vanwege het creëren van middelmatigheid, in RGO een belangrijke plaats krijgt. Door de fouten van MBO te elimineren en dankzij blijvende aandacht van het topmanagement, voorkom je dat RGO iets op afdelingsniveau blijft (pag. 169).

Het boek eindigt met een aanpak, niet veel verschillend van een algemeen verandertraject.

Conclusies

Het boek leest prettig, de stijl is fris en de opzet is duidelijk. Ik snap de drijfveren om RGO neer te zetten, maar ben zelf minder negatief over HNW. HNW kan zoveel aanleidingen hebben en zo divers worden ingezet, dat ik niet zie waarom dat valse doelen zouden zijn. Bij Centric hebben we vijf HNW-doelen en dat vanwege de eigen invulling en aanpak ‘Het Centric Werken’ genoemd. Het grappige is dat deze term langzaam verdwijnt, terwijl de doelen één voor één zijn gerealiseerd.

De informatie over resultaatgerichte ICT is helaas niet tijdloos. Sinds de uitgave in 2013 is er al heel veel veranderd en bepaalde termen spreken nu al niet meer aan. Het werken in de cloud wordt uitgelegd rondom de verouderde term Server Based Computing en apps spelen juist nog helemaal geen rol. De aanbevelingen voor e-mailgebruik, daarentegen, zijn  behartigenswaardig!

Al met al een zeer lezenswaardig boek, een aanrader!

Over het boek:
Resultaatgericht Organiseren – productiviteit en plezier in werk
Dik Bijl en Wim Kweekel
ISBN: 978-94-91260-02-5

Leen Blom is als Manager R&D verantwoordelijk voor de coördinatie van onderzoeken op technologisch gebied en ondersteunt business development bij het vertalen van kansen in concepten en producten. Vooral op die gebieden waar nog weinig overeenstemming is over wat het precies is en kan betekenen voor de maatschappij, het bedrijfsleven en klanten van Centric is Leen in staat om richting te geven aan de stappen die op dit moment moeten worden genomen.

     
Schrijf een reactie
  • Captcha image
  • Verzenden