BghU met Modern Workplace goed voorbereid op hybride werken

Cloud & werkplek

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) heeft in 2023 een aanbesteding uitgezet voor een nieuwe werkomgeving. Na een zorgvuldig selectietraject koos BghU voor Modern Workplace van Centric, dat in mei 2024 wordt geïmplementeerd. Een vraaggesprek met Herman Broekhuis, manager databeheer en opdrachtgever aanbesteding IT-beheer bij BghU.

Waarom heeft BghU voor Centric gekozen?

“Centric is een partner met een duidelijk beeld van de toekomst. Dat is essentieel voor ons, omdat we een IT-partner zochten die bereid is om samen met BghU te verkennen wat de relevante IT-vernieuwingen en -verbeteringen zijn. Ik verwacht dat Centric ons ook in de toekomst geregeld adviseert over zowel het huidige IT-gebruik als nieuwe technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld via klantendagen, waar we kennis kunnen delen met andere klanten van Centric en Centric zelf. Daarnaast hechten we veel waarde aan het feit dat Centric goed bereikbaar is en gemakkelijk te benaderen is in het geval van vragen of problemen."

Hoe kijkt BghU naar IT in het algemeen?

“Hoewel BghU niet direct een voorloper is op het gebied van IT, streven we ernaar dat wel te worden. We zijn een relatief jonge organisatie en hebben ons in de eerste jaren vooral gericht op het opbouwen van een organisatie met bestaansrecht. Nu staan we op het punt te transformeren tot een beheerorganisatie, waar meer ruimte is voor ontwikkelingen en vernieuwingen. Met de huidige aanbesteding en de vastgelegde eisen en wensen, willen we op dat gebied een eerste grote stap maken.”

Wat was de aanleiding voor deze aanbesteding?

“BghU werkte voorheen samen met drie andere samenwerkingsverbanden: Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) en Regionale Belasting Groep (RBG). Aangezien deze samenwerking eindigde, de huidige contracten afliepen en het netwerk verouderd was, was het noodzakelijk opnieuw aan te besteden.”

Logo BGHU

“‘In de toekomst migreren wij verder naar de multi-cloud'”

Herman Broekhuis manager databeheer bij BghU

Welke voordelen verwacht BghU van de Moderne Werkplek?

“We verwachten met de Modern Workplace een belangrijke stap te zetten in de richting van de toekomst van hybride werken. Daarnaast rekenen we op een stabiele omgeving die 24/7 beschikbaar is.”

Hoe gaat BghU de User Adoption vormgeven?

"We willen de gebruikers tijdig en volledig betrekken bij de hele transitie om de adoptiegraad te verhogen. Dit omvat het opstellen van een communicatieplan, het verzorgen van trainingen, het aanbieden van e-learnings, en vooral ook het beoordelen van de mate waarin medewerkers met de nieuwe technologie kunnen werken. We pakken dit samen met Centric op, die hier veel ervaring in heeft."

Hoe ziet de IT-toekomst van BghU eruit?

“In de toekomst migreren wij verder naar de multi-cloud, om uiteindelijk tot een volledig geïntegreerd platform te komen. Waarschijnlijk starten we dan ook meteen met het naar de cloud brengen van alle documentstromen.”

Heb je misschien tips voor bedrijven die overwegen over te stappen op een nieuwe werkplekoplossing?

“Ontwikkel een duidelijke visie voor de toekomst, leg deze vast en houd je eraan – zeker gedurende de periode dat de aanbesteding loopt.”

Wil je meer weten?

Franklin van den Berg, Sales Manager Digital Business Solutions

Neem voor meer informatie contact op met Franklin van den Berg via +31 6 533 71 530 of per mail franklin.van.den.berg@centric.eu