Centric connect.engage.succeed

Strategische HR voor een wendbare organisatie

Kan uw organisatie omgaan met de veranderende wereld? Hoe houdt u het hoofd koel wanneer het soms lijkt alsof u dagelijks van tactiek – en soms zelfs strategie – moet wisselen? Een succesvolle en duurzame organisatie is wendbaar, weet waar de accenten morgen moeten liggen.

Een wendbare organisatie is een verbindende netwerkorganisatie die om kan gaan met veeleisende klanten. Die medewerkers heeft – vast, tijdelijk of op projectbasis – die goed op verandering kunnen inspelen. Dit kan alleen als zij continu hun vakmanschap ontwikkelen. Als zij buiten de gebaande paden kunnen treden en zo de rol vervullen die voor henzelf, de organisatie en de klant op dát moment het meest waardevol is. De logische regisseur in dit proces? HR.

Het toverwoord is regie

Een wendbare organisatie vraagt om een andere rol van HR: een rol als strategisch regisseur, ‘regisseur van de wendbaarheid’. Dit betekent wel dat er een eind moet komen aan de arbeidsintensieve administratieve procedures voor de HR-afdeling. Veel taken kan de medewerker zelf doen – verlofaanvragen bijvoorbeeld, declaraties of de uitruil van arbeidsvoorwaarden. HR houdt de regie, maar de uitvoering verschuift naar medewerker en manager.

Hoe u dit bereikt? Door administratieve taken te automatiseren, HR-processen efficiënt in te richten en op een gebruiksvriendelijke manier aan te bieden via selfservice. Zo kunnen medewerkers echt hun HR-zaken regelen en is de afdeling HR verlost van veel ‘typtaken’.

Rol HR afdeling

Zo kunt u zich ontwikkelen van operationeel administrateur tot strategisch regisseur; een groeipad waarbij u in fasen naar die regierol toewerkt, in een realistisch tempo dat past bij uw mogelijkheden.

Met Motion, onze totaaloplossing voor uw HR-afdeling, ondersteunen wij uw organisatie bij de veranderingen binnen HR zodat u het maximale uit uw menselijk kapitaal haalt.