Centric connect.engage.succeed

Reparatie derde WW-jaar: duur en niet altijd zinvol

Geschreven door Reintjan Weeber - 01 mei 2018

Reintjan Weeber
Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is de maximale duur van de WW-uitkering vanaf 2016 ingeperkt van 38 naar 24 maanden. De vakbonden hebben zich hard gemaakt voor reparatie van deze inperking via de cao’s. Sympathiek? Nu in een aantal cao’s afspraken zijn gemaakt en er wellicht nog meer volgen, is dit een uitgelezen moment voor reflectie op deze maatregel.

Onder de nieuwe wetgeving bouwt een werknemer vanaf het 11e jaar arbeid nog maar een halve maand WW-recht op per gewerkt jaar, waar dit eerder nog een maand was. Hierdoor zullen vooral werknemers van boven de 40, bij werkloosheid voordeel hebben van een aanvullende werkloosheidsuitkering. De gemiddelde leeftijd van de groep werknemers die maximale rechten ontlenen aan de reparatie, ligt zelfs boven de 50 jaar. Het is dus goed om je af te vragen of reparatieafspraken via de cao ook in het belang zijn van de werknemer.

WW-reparatie kost alleen maar geld

Niet voor niets hebben de werknemers van Randstad, juist vanwege de WW-reparatie, het cao-akkoord onlangs nog verworpen. Logisch als je bedenkt dat bij Randstad vooral jongeren werken die aan het begin van hun carrière staan. Reparatie van de maximale WW-duur via de cao levert hen geen extra rechten op, het kost hen enkel geld!

Vergrijzing personeelsbestand

Reparatie is vooral aantrekkelijk voor oudere werknemers. Zij kunnen rechten ontlenen aan deze regeling als zij werkeloos worden vanuit hun baan. Maar ook zij verliezen deze rechten wanneer zij overstappen naar een werkgever die geen afspraken omtrent WW-reparatie kent in de cao. Er is immers geen sprake van een individuele opbouw van het recht op een aanvullende werkloosheidsuitkering. Reparatie van de WW belemmert daarmee de mobiliteit van werknemers. En dat zorgt weer voor vergrijzing van het personeelsbestand, iets wat we volgens mij juist allemaal tegen willen gaan.

Stijgende premielasten

Harde voorwaarde voor werkgevers was dat reparatie van de ingeperkte WW-duur hen niks mag kosten. De premie voor reparatie van de WW wordt in vrijwel alle gevallen door de werknemer zélf betaald. De premies zijn nu nog vrij laag. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de PAWW, een privaat reparatie-initiatief van de Stichting van de Arbeid, dan zie je dat de premie in 2022 kan oplopen tot 0,75% van het loon. Het gevolg? Wanneer u uw werknemers een loonsverhoging biedt van bijvoorbeeld 1,5%, zien zij de helft hiervan niet terug in het uitgekeerde loon. Dit vergroot de kans dat uw werknemers vervolgens hogere looneisen gaan stellen. Uiteindelijk komen de premielasten voor de reparatiemaatregelen zo indirect toch nog bij de werkgever te liggen.

Dure regeling, weinig rechten

De reparatie van de ingeperkte WW-duur staat haaks op het reactiveringsbeleid van de overheid. Wat levert dit u als werkgever op? Hoe vaak neemt u een werknemer in dienst die al 38 maanden thuis zit? De reparatie van de WW is vooral een dure regeling die weinig rechten verleent aan uw werknemer. Deze is vooral interessant voor werkgevers met een vergrijzend personeelsbestand in een krimpsector. Is dat hoe u zichzelf als werkgever wilt profileren?

Reintjan is werkzaam bij Centric als kennismanager wet- en regelgeving binnen onze businessunit HR & Payroll. Door zijn achtergrond als salarisadministrateur weet Reintjan exact wat veranderingen in cao’s en wet- en regelgeving voor u betekenen in de praktijk.

Tags:CAO’s

     
Reacties
 • Gemeente Noardeast-Fryslan
  Piet Buma
  16 maart 2019
  Stel dat de situatie andersom is. Heb 38 jr gewerkt bij werkgever waar ik geen premie voor 3de jr WW heb betaald. Heb vervolgens 2 mnd WW gehad, nu heb ik een tijdelijke baan tot 1 juli 2020 met kans op verlenging. Ik betaal nu wel premie voor het 3de WW jaar. Stel ik kom 1 juli 2020 weer in de WW, hoeveel maanden heb ik dan recht op WW?
 • Centric
  Reintjan Weeber
  20 maart 2019
  In de situatie dat u werkeloos raakt vanuit een werkgever die is aangesloten bij de PAWW heeft u op basis van uw arbeidsverleden op het moment waarop u werkeloos raakt recht op een aanvullende uitkering na afloop van uw WW uitkering. Voorwaarde is wel dat u voldoet aan de voorwaarden in het het aanvullingsreglement. Wanneer u op 1 juli 2020 wederom in de WW komt heeft u recht op 22 en halve maand WW uitkering. Als u na die periode nog altijd werkeloos bent kunt u aansluitend een uitkering van PAWW krijgen voor een periode van 16 maanden. De PAWW uitkering zelf is overigens geen WW uitkering maar een private regeling.
 • Centric
  Reintjan Weeber
  20 maart 2019
  In de situatie dat u werkeloos raakt vanuit een werkgever die is aangesloten bij de PAWW heeft u op basis van uw arbeidsverleden op het moment waarop u werkeloos raakt recht op een aanvullende uitkering na afloop van uw WW uitkering. Voorwaarde is wel dat u voldoet aan de voorwaarden in het het aanvullingsreglement. Wanneer u op 1 juli 2020 wederom in de WW komt heeft u recht op 22 en halve maand WW uitkering. Als u na die periode nog altijd werkeloos bent kunt u aansluitend een uitkering van PAWW krijgen voor een periode van 16 maanden. De PAWW uitkering zelf is overigens geen WW uitkering maar een private regeling.
Schrijf een reactie
 • Captcha image
 • Verzenden