Centric connect.engage.succeed

Informatiesamenleving

Het leggen van verbindingen vraagt om afspraken over de vorm en inhoud. Zoals bijvoorbeeld de Gemeentelijke Referentie Architectuur waarop wij ons baseren. Daarnaast is het ondertekenen van het Leveranciers Manifest Open Standaarden door een grote groep leveranciers en overheidsorganisaties een belangrijke voorwaarde.

Vanzelfsprekend zijn wij een van die ondertekenaars. Bovendien hebben wij met de GV Centric een visie op Interoperabiliteit ontwikkeld. Dit alles om het leggen van verbindingen te vereenvoudigen.