Alle partners

De partners van Centric

Centric zoekt voor haar klanten doorlopend naar mogelijkheden om met ICT de dienstverlening aan inwoners en ondernemers en de eigen bedrijfsvoering te verbeteren. Door met geselecteerde partners in één eco-systeem samen te werken verkrijg je bij Centric zoveel als mogelijk uit één hand een breed en actueel aanbod waar je een keuze uit kunt maken.

De partners van Centric

Het kan gaan om een complete oplossing, maar ook om een onderdeel van een Centric totaaloplossing. Daarbij wordt uitgegaan van de (geïntegreerd werkende) keten en niet van puntoplossingen alleen. Hieronder vind je een overzicht van onze partners.

Privacy & Security

ARDA

Arda is een meerjarig, online programma. Het doel is om werknemers op een leuke manier bekend te maken met dreigingen op het internet. Het platform combineert online leren met serious gaming. Al spelend ontdekken de deelnemers uiteenlopende vormen van cybercrime, en vooral: hoe ze zich ertegen kunnen wapenen.

Meer over oplossing >

ARDA_ Centric

Sociaal Domein

Gripvol

Gripvol is een bedrijfskundig adviesbureau rond businessplannen voor startende en bestaande mkb-ondernemers. Centric en Gripvol maken het voor ondernemers makkelijker om steun aan te vragen via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Gripvol Adviestool is geïntegreerd onderdeel van de eDienst Bbz van de Centric Suite voor het Sociaal Domein en maakt het gemeenten mogelijk om in eigen beheer kredietbeslissingen te nemen. De Bbz-regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers met financiële problemen. Beide bedrijven werken samen om het volledige aanvraagproces te automatiseren, van de intake tot de beoordeling en afhandeling.

Meer over de eDienst Sociaal Domein >

Gripvol.png

Maxdoro

Op het gebied van handhaving werkt Centric samen met Maxdoro. Met de Suites voor het Sociaal Domein en Maxdoro’s InSZicht voor Handhaving, Toezicht en Preventie, beschikken gemeenten over een totaaloplossing die handhavers alle tools in handen geeft om slim, veilig en digitaal te werken. Voor Participatiewet, Wmo én Jeugdwet. Lees meer over alles-in-één handhaving in het sociaal domein.

Meer over Handhaving >

Maxdoro.png

Stratech

Stratech is partner voor het onderdeel Schuldhulpverlening als onderdeel van de Centric propositie voor het Sociaal Domein. Zij bieden Stratech Perspectief waarmee alle administratieve processen rond schuldhulpverlening worden ondersteund. De oplossing beschikt over uitgebreide rapportages en dashboards voor alle niveaus binnen jouw organisatie.

Stratech.png

Matchcare

Matchcare biedt organisaties en professionals binnen het Sociaal Domein software en kennisondersteuning op het gebied van doelmatigheid en participatie. Daarmee breng je de mogelijkheden van je klanten in kaart, ontdek je hun ontwikkelpotentieel en vergroot je de kansen op de arbeidsmarkt. De samenwerking behelst de oplossingen SZeebra en Talentmatch. Szeebra voorziet in de volledige ondersteuning van professionals en klanten in het sociaal domein, van intake tot bemiddeling. Talentmatch is onderdeel van de Suite4Werk en biedt de aanpak om de vier pijlers van Perspectief op Werk tot een succes te maken

Meer over Suite4Werk >

Matchcare.png

Digitaal ondertekenen

ValidSign

Validsign biedt een oplossing voor het rechtsgeldig en digitaal ondertekenen van documenten. Eenvoudig in gebruik en gemakkelijk te implementeren binnen processen. Zo biedt ValidSign onder andere integraties met verschillende systemen van Centric, onder meer voor burgerzaken en leefomgeving. Lees meer over de samenwerking.

Meer over oplossing >

Validsign.png

Leefomgeving

Berkeley Bridge

Berkeley Bridge is gespecialiseerd in de uitwerking van toepasbare regels en heeft daartoe de Berkeley Modeler gemaakt. Deze is ideaal voor gemeenten om zelfstandig toepasbare regels op te stellen, te beheren en aan te leveren aan het DSO. De Berkeley Modeler is af te nemen als onderdeel van Centric Leefomgeving.

Meer over Centric Leefomgeving >

Berkeley Bridge.jfif

DigEplan

DigEplan stelt organisaties in staat om papierloos te werken en daarmee te voldoen aan de archiefeisen. Hierdoor is het mogelijk werkprocessen volledig digitaal uit te voeren en substitutie aan te vragen. De oplossing is ontwikkeld met het werkproces van vergunningverleners, toezichthouders en handhavers in gedachten. Met DigEplan kun je digitale en gescande documenten van annotaties en stempels voorzien. Tevens kan je digitaal meten en tekeningen vergelijken. DigEplan ondersteunt de Zaak- en Documentservice voor de koppeling met zaak- en documentmanagement-systemen. Daarnaast integreert DigEplan naadloos met Centric Leefomgeving.

Meer over Centric Leefomgeving >

DigEplan.png

Tercera

Met Tercera-GO! maak je als gemeente het Omgevingsplan waarbij je deze kunt baseren op de huidige bestemmingsplannen. Tercera-GO! biedt alle functionaliteit voor het beheren, wijzigen, valideren en publiceren van plannen onder de huidige wetgeving en de toekomstige Omgevingswet. Centric Leefomgeving en Tercera-GO! zijn onderling met elkaar verbonden.

Meer over Centric Leefomgeving >

Tercera.png

Financiën

Dynatos

Dynatos biedt als trusted advisor en strategisch partner voor financiële procesoptimalisatie onder andere functionaliteit voor E-invoicing, het verregaand digitaliseren van het factuurproces. Dit wordt ingezet als onderdeel van Centric Financiën. Automatische factuurherkenning binnen deze oplossing wordt gerealiseerd met toepassing van de door Dynatos aangeboden Readsoft software. Na het vastleggen en herkennen van de informatie, stuurt ReadSoft de data via de koppelmodule DIS naar Centric Financiën waar verdere verwerking plaats vindt. De oplossingen maken hiermee handmatig werk overbodig. Facturen worden daardoor sneller verwerkt met minder fouten.

Meer over Centric Financien >

Dynatos.png

Energiemissie

Energiemissie is dé onafhankelijke dienstverlener op het gebied van energiemonitoring en energiebeheer en al jarenlang een innovatieve en betrouwbare partner voor bedrijven en overheden. Energiemissie en Centric hebben de krachten gebundeld met als resultaat een optimale en integrale ketenoplossing rondom de accordering en verwerking van digitale energiefacturen (e-facturen). De oplossing Energiemonitor wordt ingezet in combinatie met Centric Financiën.

Lees meer over EnergieMissie >

Energiemissie.png

Perpperflow

Pepperflow draagt bij aan een sterke en betrouwbare overheid. Gemeenten, waterschappen, provincies en andere publieke organisaties gebruiken Pepperflow om verantwoordingsprocessen op een meer efficiënte, effectieve en transparante manier uit te voeren. De SaaS-oplossing biedt in het bijzonder grip bij informatiestromen en -processen: Wie is waar verantwoordelijk voor? Wie levert wanneer informatie aan? Hoe staat het met de voortgang van het gestelde beleid? Met Pepperflow zijn de antwoorden op deze vragen te allen tijde binnen handbereik. Pepperflow levert een standaardoplossing die deze processen eenvoudig en overzichtelijk maakt. Gebruikers kunnen zich hierdoor focussen op de inhoud, verantwoordelijkheden zijn duidelijk belegd en (strategische) doelen worden op een efficiënte manier bereikt.

Begrotingen, jaarrekeningen of collegeprogramma’s worden eenvoudig opgesteld in één geïntegreerde applicatie. Financiële voortgang wordt actueel gehouden met behulp van data die rechtstreeks uit het financieel systeem wordt ontsloten. Key2Financiën van Centric is één van deze pakketten

Zaaksysteem & Klantcontact

Decos

Decos digitaliseert de wereld en verbindt mensen en informatie. Op deze manier helpt zij bedrijven en overheidsorganisaties vandaag invulling te geven aan de standaard van morgen. Het bedrijf richt zich op informatie- en documentmanagement, real-time samenwerking, duurzaamheid en mobiliteit. Decos is partner van Centric voor het zaaksysteem en het klantcontactcenter. Met Decos JOIN en Decos Klantcontact wordt complete functionaliteit voor deze aspecten van de gemeentelijke bedrijfsvoering geboden. Daarnaast biedt Decos Fixi, een app voor Meldingen Openbare Ruimte.

Meer over JOIN Zaaksysteem >

Meer over JOIN Klantcontact >

Decos.png

Burgerzaken

T:MEBLOCKR

Met de oplossing T:MEBLOCKR is het eenvoudig om online een afspraak in te plannen om daarmee nog meer digitaal gemak te bieden aan gemeenten en hun inwoners. De samenwerking tussen Centric en TIMEBLOCKR behelst onder meer een online trouwloket en klantgeleidingssysteem. Lees hier meer over de samenwerking.

Meer over de edienst Burgerzaken >

Timeblockr.png

Piwik PRO

De Piwik PRO Analytics Suite is een platform waarmee organisaties hun customer journeys kunnen analyseren en stroomlijnen. Het product is het alternatief voor Google Analytics, gericht op de naleving van de strengste beveiligings- en privacyregels ter wereld. Piwik PRO

Piwik Pro.png

Archiveren

DiVault

DiVault biedt de service digitaal archiveren in de Cloud. Het structureren, organiseren, bewaren en terugvinden van een groeiende stroom digitale informatie is voor organisaties steeds vaker een kritiek onderdeel van een goede bedrijfsvoering. Met de samenwerking geven Centric en DiVault klanten de mogelijkheid om informatiebeheer vorm te geven tijdens de gehele levenscyclus van informatie: van het ontstaan van informatie bij het primaire proces, het gebruik van de informatie, het beheren van de informatie voor overdracht naar een archiefbewaarplaats (predepot) én de langdurende preservatie van informatie.

DiVault.png

Belastingen

Cyclomedia

Cyclomedia legt gegevens vast uit de echte wereld en zet deze om in waardevolle inzichten. Dit helpt om de complexiteit van de omgeving om je heen te begrijpen. Met behulp van de meest nauwkeurige 360° visualisaties op straatniveau, versterkt door innovatieve AI-gestuurde analyses, levert Cyclomedia bruikbare inzichten. Inzichten die je vandaag kunt gebruiken om een betere wereld van morgen te bouwen. De combinatie met Centric Belastingen maakt de handhaving van gemeentelijke heffingen eenvoudig en efficiënt.

Meer over Centric Belastingen >

Cyclomedia.png

VYZYR

VYZYR is een gespecialiseerde organisatie in Business Intelligence oplossingen. Daarnaast wordt ondersteuning verleend in dit taakveld en kunnen specifieke (software) maatwerkoplossingen geboden worden. Als onderdeel van de samenwerking levert VYZYR geavanceerde dashboards en analyses rond het proces van WOZ, heffen en innen en worden de oplossingen ingezet in combinatie met Centric Belastingen.

Meer over Centric Belastingen >

VYZYR.png

Meer informatie nodig?

Hans Koenis, Alliance manager

Voor meer informatie neem je contact op met Hans Koenis via +31 6 53 78 33 44 of per mail hans.koenis@centric.eu.