Centric connect.engage.succeed

De roadmap

De roadmap van Centric Melodies 3.0 is geen kaart met een vaste uitgestippelde route. De verschillende onderwerpen geven aan waar de aandacht op gericht moet zijn om de ambities te realiseren. De onderwerpen zijn gegroepeerd in ‘tracks’. In de track ‘verbinden’ treft u zaken aan met een belangrijke impact op ICT, organisatie en gegevenshuishouding.

Het vraagt om nieuwe verbindingen in uw organisatie en daarbuiten. De track ‘participeren’ bevat onderwerpen die burgers, bedrijven en ketenpartners betrekken bij het beleid, uw processen en de dienstverlening. Hiermee wordt optimaal invulling gegeven in de breedte aan de nieuwe overheid.