Centric connect.engage.succeed

Sander Meinders, expert omgevingswet

Sander Meinders is sinds 2004 actief voor Centric in verschillende rollen. Hij is onder andere nauw betrokken geweest bij de invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bij gemeenten. Daarnaast heeft hij zich bezig gehouden met het bevorderen van het gebruik van geografische informatie binnen Centric-oplossingen. Op dit moment richt hij zich op de vraag wat de nieuwe Omgevingswet betekent voor de informatievoorziening binnen gemeenten en omgevingsdiensten en hun dienstverlening aan burgers en bedrijven. Lees meer over de visie van Sander op basisregistraties, (geografische) informatie en de leefomgeving.

Visie op basisregistraties en geografische informatie

Een thema als de hervorming van het omgevingsrecht laat zien dat brede participatie van betrokkenen (burgers, bedrijven) zorgt voor snellere en betere besluitvorming. Dat leidt tot meer draagvlak en minder kosten. Een belangrijke voorwaarde is dat iedereen tijdig kan beschikken over de juiste informatie. Gebruik van de basisregistraties is daarbij een voorwaarde en geo-informatie is niet meer weg te denken.

We zijn gewend geraakt aan het feit dat informatie met één klik op de kaart beschikbaar is. Steeds vaker maken we gebruik van open data. In combinatie met eigen gegevens en de basisregistraties biedt dat talloze mogelijkheden om (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Ik vertel u er graag meer over!

Kennisdomein

  • Omgevingswet
  • Fysieke leefomgeving

Blogs