Centric connect.engage.succeed

Wat de parkeerbranche kan leren van de taxiwereld

Geschreven door Kees-Jan de Graaf - 05 januari 2017

Kees-Jan de Graaf
Eind vorig jaar bestel ik een taxi van bedrijf A voor de eindejaarsbijeenkomst van Parkeer Netwerk Nederland. Eenmaal in de taxi vraag ik de chauffeur of hij ons aan het eind van de avond ook weer kan ophalen. Dat is helaas niet mogelijk. Zijn bedrijf B is ingeseind door bedrijf A, omdat A op dat moment geen capaciteit heeft. Omdat A de opdracht in eerste instantie heeft gekregen, bepaalt dat bedrijf wie de rit terug verzorgt.

Na even doorvragen blijkt dat beide bedrijven met elkaar oplossingen bedenken voor dienstverlening in een regio met veel landelijke bestemmingen. Elk bedrijf heeft ook zijn eigen specifieke vervoer en los van elkaar zijn ze geen van beiden in staat de markt optimaal te bedienen. De onrendabele ritten worden eerlijk verdeeld en de ene opdracht levert A iets meer op en de andere B. Zo houden ze elkaar mooi in evenwicht. De afspraken werkten naar tevredenheid van beide bedrijven, laten zij weten.

Eenmaal op de bijeenkomst van Parkeer Netwerk Nederland blijkt dat diegenen die ik spreek een vorm van samenwerking tussen partijen in de parkeermarkt geen gek idee vinden. Ook begrijpt men wel dat samenwerking tussen diverse partijen, met elk hun eigen expertise, prima kan leiden tot een optimale oplossing voor het mobiliteits-, bereikbaarheids-, of parkeervraagstuk van de klant. De vraag dringt zich op: waarom zijn we dan niet al druk bezig om gezamenlijke vormen van dienstverlening te ontwikkelen?

Schoenmaker…

Er zijn partijen met expertise op het gebied van handhaving, bezwaarafhandeling, vergunningverstrekking, digitalisering of toegangscontrole. Daarnaast zijn er de leveranciers van de hardware: de automaten, binnenstadsafsluiting (automatische) parkeersystemen en meer. Soms combineren leveranciers diverse disciplines, zoals handhaving en vergunningverstrekking.

Maar één ding hebben ze allemaal gemeen: er is één onderdeel waarin ze het beste zijn. Eén schakel waarvan zij de meeste expertise in huis hebben. Geen van de partijen in de markt biedt alle schakels in een kwalitatieve totaaloplossing. En moeten we dat wel willen? Of zijn we bereid om samen te werken aan de beste oplossing voor onze klanten?

Softwareleveranciers zullen het niet in hun hoofd halen om bijvoorbeeld een garage te bouwen en andersom wagen bouwers zich niet snel aan softwareontwikkeling. Toch is dit in de wereld van handhaving en vergunningverlening op dit moment wel de realiteit. Terwijl een partij die de meest complexe verordening ondersteunt, niet automatisch ook de beste handhavingshardware maakt of andersom.

Babylonische…

Onze klanten gebruiken vaak verschillende systemen om hun beleid te ondersteunen. De effecten van dat beleid zijn daardoor niet een, twee, drie zichtbaar. Elk systeem kent zijn eigen interface en rapportages. Dezelfde informatie wordt meerdere malen in verschillende systemen opgeslagen en uitwisseling van die gegevens is een crime.

Hoewel velen het erover eens zijn dat een uitwisselingsstandaard voor gegevens broodnodig is voor het ondersteunen van toekomstige ontwikkelingen, verlopen gesprekken daarover maar moeizaam – als ze al gevoerd worden. En nee, het uitwisselen van ASCII-bestanden is niet meer van deze tijd. Als wij aanbieders niet in staat zijn gezamenlijk een industriestandaard neer te zetten, dan zal de markt ons daar uiteindelijk toe dwingen. Is dat wat we willen?

Vereende…

Om onze klanten de optimale oplossing te kunnen bieden, moeten we bereid zijn om samen te werken. Deze samenwerking heeft alleen kans van slagen als we elkaars expertise respecteren en elkaar successen gunnen. Een van de technische pijlers van samenwerking is een standaard voor gegevensuitwisseling. Zonder succesvolle gegevens is er geen beginnen aan. Ik daag mijn collega’s bij andere leveranciers dan ook uit om met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken. Misschien doen die taxibedrijven het zo gek nog niet!

Kees-Jan de Graaf is werkzaam bij Centric als consultant Parkeren.

Tags:Parkeren

     
Reacties
 • Thingks
  Henri Koppen
  06 januari 2017
  Het is natuurlijk frappant dat op de bedrijfsblog van Centric communiceren heel gebrekkig is ingericht. Over een paar dagen moet ik weer even kijken of er een reactie is op mijn reactie.

  De taxibranche heeft het helemaal niet goed geregeld. Als ze het goed geregeld hadden, waren ze al veel verder geweest met een App en hadden ze de investering gedaan om het ook nog bekend te maken bij het grote publiek.

  Wat betreft de parkeerbranche. Ondanks dat die ook wat achter lopen op sommige vlakken hebben diverse systemen al wel een XML / JSON Rest API, de uitdaging ligt meer in de bereidheid om te overleggen en gezamenlijk iets op te zetten, maar dat moet dan altijd een onafhankelijke partij zijn en niet de software leverancier.

  Als Uber ons iets geleerd heeft is dat niets doen geen keuze is. Wie niet kan delen zal zeker niet kunnen vermenigvuldigen.
 • Centric
  Kees-Jan de Graaf
  09 januari 2017
  Geachte heer Koppen, beste Henri,

  Ik haal het voorbeeld van twee specifieke taxibedrijven aan als een voorbeeld van samenwerking. Deze bedrijven hebben een wederzijds voordelige manier van samenwerken gevonden waarvan ook de klanten profiteren. Ik doe geen uitspraken over de branche, hoewel daar toch echt een omslag plaats vindt (zie b.v. http://sa24.nl/artikel/818-taxibedrijven-gaan-samenwerken.html en
  http://www.taxipro.nl/ondernemen/2015/02/26/verhoef-taxisector-moet-blijven-samenwerken-en-innoveren/ en het Rabobankrapport Trends en cijfers 2016/2017 voor de taxibranche). Mijn eigen ervaring inspireerde mij bij het schrijven van deze blog.

  Als ik het heb over een standaard bedoel ik daarmee een gedeelde standaard (overeenstemming over de berichtenstructuur en inhoud daarvan), zeg maar een StUF Parkeren. Misschien ook wel een StUF Vervoer als we Parkeren in een bredere context zien.

  En ja, ik ben het met u eens dat we bereid moeten zijn om te overleggen en gezamenlijk iets op te zetten.

  Dank voor uw reactie

Schrijf een reactie
 • Captcha image
 • Verzenden