Centric connect.engage.succeed

Hoe berekent u de WKR?

Sinds 2015 maken alle werkgevers gebruik van de Werkkostenregeling (WKR). Benieuwd hoe u de WKR het beste kunt gebruiken? Wij zetten de meest gestelde vragen voor u op een rij.  

Download 'de WKR tool' om te bepalen welke kosten onder het forfait vallen en welk effect dit heeft op de arbeidsvoorwaarden.

Veelgestelde vragen


Wat doe je met de vergoeding aan medewerkers voor mobiele telefonie?

Voor mobiele telefoons geldt een nihile waardering als er sprake is van 10% of meer zakelijk gebruik (bij terbeschikkingstelling). Een vergoeding behoort echter tot het loon en moet dus belast worden bij de medewerker of in de vrije ruimte worden gebracht. Hiervoor geldt het noodzakelijkheidscriterium.

Mijn medewerkers werken thuis, wie betaalt de internetverbinding?

Een vergoeding voor internet is niet vrijgesteld. Dit moet worden belast bij de medewerker of ondergebracht in de vrije ruimte.

Hoe breng je de WKR over op medewerkers van de financiële administratie?

De WKR heeft een grote impact op de financiële administratie. Maak dit duidelijk door voorbeelden te noemen. Maak duidelijk dat uit de financiële administratie het totale bedrag gehaald moet worden dat ten laste komt van de vrije ruimte.

Wat verstaat de Belastingdienst onder een werkplek? Is dit bijvoorbeeld ook de auto van een vertegenwoordiger?

Een werkplek is een plek waar de medewerker arbeid verricht en waarvoor de werkgever verantwoordelijk is op grond van de arbeidsomstandigheden. Een auto kan een werkplek zijn.

Mag ik medewerkers een lunch geven?

Voor een lunch in de bedrijfskantine geldt een normbedrag.  Als medewerkers minder dan dit normbedrag voor een maaltijd betalen, moet het verschil alsnog belast worden. Dit kan belast worden bij de medewerker of ondergebracht worden in de vrije ruimte.

Stel: ik geef medewerkers koffie in de bouwkeet, waaronder vallen deze kosten?

Voor koffievoorziening op de werkplek geldt een nihil waardering. Een vergoeding in geld voor koffievoorziening is niet vrijgesteld. Dit moet belast worden bij de medewerker of ondergebracht worden in de vrije ruimte

Medewerkers ontvangen een bijdrage voor de ziektekostenverzekering. Is dit vrije ruimte?

Als het gaat om een bruto bijdrage, heeft het geen invloed op de vrije ruimte. Het is toegestaan om de tegemoetkoming onder te brengen in de vrije ruimte. De medewerker ontvangt de bijdrage dan netto.

Kan ik medewerkers nog steeds een fiets van de zaak verstrekken?

Ja, het is nog steeds mogelijk om een fiets te verstrekken. De aanschafwaarde inclusief btw moet in de vrije ruimte worden ondergebracht. De medewerker heeft nog wel steeds het fiscale voordeel (bruto inleveren en netto betalen). Voor de werkgever is deze regeling extra duur: de aanschafwaarde gaat ten laste van de vrije ruimte en door de ‘uitruil’ wordt het heffingsloon (fiscaal loon) verlaagd en dus ook de vrije ruimte.

Wat doe ik met mijn kerstpakketen?

Kerstpakketten behoren tot het loon. Dit moet belast worden bij de medewerker (dit zal in de praktijk echter niet gebeuren) of ondergebracht worden in de vrije ruimte. Ook kerstpakketten voor ex-medewerkers (gepensioneerden) gaan ten laste van de vrije ruimte. Let op: voor kerstpakketten voor uitzendkrachten en inhuurkrachten mag de werkgever de eindheffing voor zijn rekening nemen. Hiervoor geldt een speciaal tarief van 45% bij een bedrag tot € 136 en 75% bij een bedrag van boven de € 136.

De WKR-tool is ontwikkeld door Centric HR & Payroll Solutions.