Centric connect.engage.succeed

Key2Bodem: de oplossing voor een eenduidig bodembeleid en registratie

Voor het monitoren van bodemkwaliteit werkt u samen met het bedrijfsleven. Zo bent u verzekerd van de beste kwaliteit onderzoek. Omdat u de onderzoeksresultaten met andere partijen deelt, is het belangrijk dat u alle gegevens op een eenduidige manier verzamelt en bundelt.

Met Key2Bodem legt u alle bodemgerelateerde gegevens vast, zoals beschikkingen, besluiten, gevallen, boringen en analyses. Dit geldt voor de boven- en ondergrond, de waterbodem (slib), het grondwater én asbest. Omdat het systeem SIKB gecertificeerd is, wordt de informatie direct met andere partijen uitgewisseld die ook het SIKB-uitwisselprotocol ondersteunen.

Rapportages bodembeleid en registratie

De informatie die u met Key2Bodem opslaat, stelt u eenvoudig beschikbaar met de makelaarsmodule. Met deze module stellen makelaars zelf - plaats én tijdsonafhankelijk - rapportages samen.

Bodeminformatie geïntegreerd met basisinformatie

Key2Bodem genereert geen losse verzameling bodemgegevens, maar gegevens die zijn geïntegreerd met basisinformatie. Zo legt u snel verbanden naar dossiers uit andere thema’s, zoals de Wabo, beperkingen die op gronden rusten of de openbare ruimten. De grafische module, een vast onderdeel van Key2Bodem, ondersteunt u hierbij.

Key2Bodem is onderdeel van Suite4Omgevingsdiensten van Centric. Meer informatie over de totaaloplossing voor ruimtelijke ordening.