Centric connect.engage.succeed

Openbare Orde en Veiligheid

De VNG heeft een aantal beleidsvelden voor de toekomst vastgesteld. Eén van de beleidsvelden vormt ‘Openbare orde en Veiligheid. Centric biedt hiervoor de volgende oplossingen aan:

Omgevingsdashboard

Als gemeente wilt u inwoners informeren over hun directe leefomgeving. In geval van calamiteiten als een uitslaande brand, maar ook bij hoge waterstanden of milieuverontreiniging. Met het Omgevingsdashboard... Lees meer >>

CRIB

Bij iedere ramp, groot of klein, is het cruciaal zo snel mogelijk over de juiste informatie te beschikken. Wat die juiste informatie is, hangt af van de ramp. Een overstroming brengt bijvoorbeeld andere... Lees meer >>

Alert4omgevingen

Bij indicenten of een dreiging daartoe is gerichte informatievoorziening cruciaal. Alert4omgevingen is het alerteringssysteem dat inwoners, bedrijven en instellingen snel op de hoogte brengt van de situatie.... Lees meer >>