Centric connect.engage.succeed

Centric onderschrijft Leveranciers Manifest Open Standaarden

Centric heeft op 14 januari 2010 het Leveranciers Manifest Open Standaarden ondertekend. Dit Manifest is door NOiV (Nederland Open in Verbinding) samen met leveranciers van standaard software voor de lokale overheid opgesteld. Met deze ondertekening onderstrepen wij nogmaals het belang van Open Standaarden voor het bevorderen van interoperabiliteit.

Convenant Open Standaarden

Naast het Leveranciers Manifest Open Standaarden heeft de Gebruikersvereniging (GV) Centric samen met Centric een convenant opgesteld en ondertekend: ‘Standpunt GV-Centric met betrekking tot Open Source Software en Open Standaarden’. Centric is één van de grondleggers van het Standaard Uitwisselingsformaat (StUF). Eén van de standaarden op de ‘Lijst met open standaarden voor pas toe of leg uit’ van het College Standaardisatie. Hiermee laten wij zien dat wij het toepassen van open standaarden tot een belangrijk uitgangspunt neemt bij de (door)ontwikkeling van software.

Productbeleidboek

Centric ondersteunt meerdere platforms, operating systemen en internetbrowers. Elk jaar publiceren wij in het Productbeleidboek Lokale Overheid over de configuraties die voor de Centric-applicaties worden ondersteund of zullen worden vrijgegeven. Dit alles in overleg met de GV Centric. Wij stellen het Productbeleidboek aan klanten ter beschikking op de verschillende ondersteuningssites.

Volledige tekst Manifest

Voor de duidelijkheid is hieronder de volledige tekst van het Manifest opgenomen.

Ter bevordering van de interoperabiliteit van softwareproducten zal de leverancier bij:

- de ontwikkeling van nieuwe softwareproducten en
- bij de doorontwikkeling van bestaande softwareproducten

1. zich zoveel mogelijk conformeren aan de open standaarden van het College Standaardisatie, zoals vastgelegd in de ‘Lijst met open standaarden voor pas toe of leg uit’ en de ‘Lijst met veelgebruikte standaarden’.

En zal op de website van leverancier specificeren aan welke van deze standaarden de leverancier zich conformeert.

1.  Het gebruik van meerdere hardware platforms, operating systemen en internetbrowsers mogelijk maken en bij afwijking van dit principe op de website van de leverancier de motivatie daartoe vermelden.

Ter bevordering van de transparantie, controleerbaarheid en beheersbaarheid van de door leverancier ontwikkelde software zal de leverancier:

2.  Op verzoek van (vertegenwoordiging van) gebruikers de software inzichtelijk maken voor gecertificeerde auditors ter beoordeling op de werking overeenkomstig wet- en regelgeving en voorschriften op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

3.  Waar mogelijk de kwalitatieve toetsing van het gebruik van open standaarden door middel van moderne technieken faciliteren.

Ter bevordering van de digitale duurzaamheid zal leverancier tegen redelijke condities:

4. Het hergebruik faciliteren van data die via software van leverancier tot stand is gekomen.

5.  De archivering van digitale gegevens faciliteren overeenkomstig de adviezen van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid.