Centric connect.engage.succeed

Visie op belastingsamenwerking

Samenwerken op het gebied van lokale belastingen geeft grote efficiëntievoordelen en maakt gemeenten en waterschappen organisatorisch minder kwetsbaar. Anderzijds betekent het vaak minder beleidsruimte. Daar staat weer tegenover dat burgers meer flexibiliteit krijgen in hun contact met het belastingkantoor.

De automatisering van het belastingkantoor maakt weliswaar maar tien tot twintig procent uit van de kosten, maar is essentieel om de efficiëntievoordelen voor de lokale overheid, de burgers en de bedrijven te realiseren.

Met de binnen Centric aanwezige expertise en ervaring op het gebied van standaard softwareoplossingen en IT-outsourcing levert Centric een belangrijke bijdrage aan deze automatisering. Die expertise laat Centric ook horen in de succesvolle leveranciersoverleggen die door bijvoorbeeld de Waarderingskamer worden georganiseerd.

Ketenautomatisering

Procesautomatisering wordt steeds meer ketenautomatisering. Dat betekent meer afhankelijkheden van andere processen. Voor de automatisering geeft dat de nodige uitdagingen waar iedereen in de praktijk aan moet wennen. Alleen goede kennis van het eigen proces is niet meer voldoende om dat proces succesvol te laten zijn. Goede samenwerking met anderen binnen en buiten de eigen organisatie is een vereiste.

Dat geldt ook voor de software die deze processen ondersteunt. Architecturen en koppelvlakken zoals gedefinieerd door KING zijn daarbij onmisbaar. Maar ook daar is de praktijk vaak weerbarstiger dan de theorie. Het duurde bijvoorbeeld wel even voordat het berichtenverkeer rondom het nieuwe sectormodel WOZ rijp was voor de praktijk.

Het volstaat daarom al lang niet meer om aan een Belastingkantoor te vragen wat het hebben wil en dat vervolgens te laten maken door een ontwikkelteam. Incidenteel zijn er nog dergelijke "klussen" en die zijn zo gepiept. Nee, de meeste uitbreidingen van of aanpassingen in de ondersteunende software vragen om intensieve aandacht van diverse experts van Belastingkantoren, leveranciers en de centrale overheid die over de wetgeving gaat. Een mooie gezamenlijke uitdaging voor iedereen in de sector!De automatisering van het belastingkantoor maakt weliswaar maar tien tot twintig procent uit van de kosten, maar is essentieel om de efficiëntievoordelen voor de lokale overheid, de burgers en de bedrijven te realiseren.


Met de binnen Centric aanwezige expertise en ervaring op het gebied van standaard softwareoplossingen en IT-outsourcing levert Centric een belangrijke bijdrage aan deze automatisering. Die expertise laat Centric ook horen in de succesvolle leveranciersoverleggen die door bijvoorbeeld de Waarderingskamer worden georganiseerd.

 

Ketenautomatisering

Procesautomatisering wordt steeds meer ketenautomatisering. Dat betekent meer afhankelijkheden van andere processen. Voor de automatisering geeft dat de nodige uitdagingen waar iedereen in de praktijk aan moet wennen. Alleen goede kennis van het eigen proces is niet meer voldoende om dat proces succesvol te laten zijn. Goede samenwerking met anderen binnen en buiten de eigen organisatie is een vereiste.

 

Dat geldt ook voor de software die deze processen ondersteunt. Architecturen en koppelvlakken zoals gedefinieerd door KING zijn daarbij onmisbaar. Maar ook daar is de praktijk vaak weerbarstiger dan de theorie. Het duurde bijvoorbeeld wel even voordat het berichtenverkeer rondom het nieuwe sectormodel WOZ rijp was voor de praktijk.

 

Het volstaat daarom al lang niet meer om aan een Belastingkantoor te vragen wat het hebben wil en dat vervolgens te laten maken door een ontwikkelteam. Incidenteel zijn er nog dergelijke "klussen" en die zijn zo gepiept. Nee, de meeste uitbreidingen van of aanpassingen in de ondersteunende software vragen om intensieve aandacht van diverse experts van Belastingkantoren, leveranciers en de centrale overheid die over de wetgeving gaat. Een mooie gezamenlijke uitdaging voor iedereen in de sector!