Verwachte piek in aantal Bbz-aanvragen op te vangen met online aanvraagproces

Nadat de verlengde Tozo-regeling voor ondernemers op 30 september afloopt, wordt een sterke toename verwacht van het aantal Bbz-aanvragen (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Door het aanvraagproces te digitaliseren met de eDienst Aanvragen Bbz kunnen gemeenten de verwachte piek opvangen.

Veel gemeenten kozen er vorig jaar voor om het aanvraagproces voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) digitaal aan te bieden. De ervaring leert dat het digitaal aanbieden van deze steunaanvragen goed werkt.

Nu de Tozo-regeling na de zomer eindigt, komen Centric en Gripvol met een oplossing waarmee gemeenten ook het Bbz-aanvraagproces direct kunnen digitaliseren. Zo kunnen zij ondernemers die via deze regeling financiële steun aanvragen snel en klantvriendelijk van dienst zijn en zich tijdig voorbereiden op de verwachte toename van het aantal aanvragen.

De eDienst Aanvragen Bbz is ontwikkeld in samenwerking met pilotpartners Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) en de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met de producten die PPO Nederland aanbiedt voor de innovatie op het gebied van Bbz-aanvragen.

Snelle afhandeling van Bbz-aanvragen

Een online Bbz-aanvraag verloopt zo: aanvragers en hun partners loggen in via DigiD, waarna de beschikbare informatie binnen de keten (Suwinet, Handelsregister, BRP) wordt vooringevuld en de aanvrager direct de benodigde bewijsstukken kan uploaden.

In de werkomgeving van de consulent is het mogelijk een uitgebreid onderzoek naar de levensvatbaarheid uit te voeren aan de hand van de historische en verwachte resultaten van de onderneming, en in de applicatie aanwezige branche-informatie.

De eDienst gaat bij iedere aanvraag uit van drie mogelijke routes: de snelle route, de snelle route met bijzonderheden (oranje) en de handmatige route. De juiste route wordt bepaald aan de hand van de antwoorden die de ondernemer geeft op vragen over de eigen situatie. Afhankelijk daarvan wordt snel een beschikking afgegeven of juist een levensvatbaarheidsonderzoek gestart. Het online aanvraagproces draagt zo bij aan een snelle afhandeling van Bbz-aanvragen.

Benieuwd naar de eDienst Aanvragen Bbz?

Wil je meer weten over de eDienst Aanvragen Bbz of wil je in een live demonstratie zien hoe het aanvraagproces werkt? Neem dan contact op met accountmanager Karlijn van Duinen.