Reactie op publicaties over klanttevredenheid en continuïteit Centric

Wij kunnen ons voorstellen dat de inhoud van een publicatie, zoals recentelijk Tubantia het licht heeft doen zien, tot onrust en vragen leidt. De NOS-enquête lijkt een direct gevolg van deze publicatie. We stellen voorop dat de inhoud van die publicatie in Tubantia volstrekt onjuist is. De beschreven situatie herkennen wij niet. We vinden het teleurstellend dat de NOS zich zonder nader onderzoek laat meevoeren door ongefundeerde geruchten, dit is ook aan de NOS kenbaar gemaakt.

We kunnen garanderen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering van en de kwaliteit van onze dienstverlening geen moment in gevaar is geweest en/of zal komen.

Centric is door haar positie in de markt vitaal voor de Nederlandse (digitale) infrastructuur. Naar aanleiding van Kamervragen heeft de Minister - kort gezegd - bevestigd dat onze dienstverlening op het vereiste niveau is en zal blijven:

"De interne ontwikkelingen bij Centric hebben vooralsnog geen gevolgen voor de dienstverlening door Centric aan de overheden en banken.

De Nederlandsche Bank (DNB) neemt sinds 1 april 2019 alle datacenter-diensten, netwerkdiensten, servicedesk- en werkplekdiensten af van Centric Netherlands. DNB neemt geen diensten af van Centric die betrekking hebben op de informatiebeveiliging en cybersecurity. Dat geldt ook voor het leveren van diensten op het gebied van applicatieontwikkeling en –beheer. De beoordeling door DNB van de dienstverlening vindt plaats op basis van door Centric aan te leveren rapportages. DNB blijft de ontwikkelingen volgen en zal acteren indien nodig, waarbij DNB het ministerie van Financiën tijdig zal meenemen.

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft sinds 2009 haar betalingsverkeerproces en een belangrijk deel van haar IT-infrastructuur aan Centric uitbesteed. Binnen de contractuele relatie tussen BNG en Centric zijn afspraken gemaakt over waaraan de kwaliteit van de dienstverlening moet voldoen. De beoordeling van de dienstverlening vindt onder andere plaats op basis van door Centric aan te leveren rapportages.

Uit de laatste rapportages, maar ook uit de feitelijke dienstverlening door Centric, kan geconcludeerd worden dat de overeengekomen kwaliteit onveranderd op een goed niveau ligt. BNG Bank houdt het ministerie van Financiën als 50% aandeelhouder voldoende op de hoogte."

De governance van Centric voldoet aan de wettelijke eisen en de onderneming wordt naar behoren bestuurd. Dat neemt niet weg dat er op dit moment wordt gezocht naar versterking van de Executive Board. Wij hebben er vertrouwen in dat we er op korte termijn in zullen slagen de vacante bestuursfunctie passend te vervullen.