Centric publiceert publieksverslag 2019

Centric heeft het publieksverslag met de jaarcijfers van 2019 gepubliceerd. De omzet over vorig jaar bedraagt 482 miljoen euro en het nettoresultaat is uitgekomen op 9.8 miljoen euro. Mooie zwarte cijfers, die vanwege investeringen en de verkoop van een aantal activiteiten wel iets lager uitvallen dan vorig jaar.

In 2019 heeft Centric een aantal diepte-investeringen gedaan om het product- en dienstenportfolio te verbeteren en verder uit te bouwen. Zo zijn onder meer de proposities voor de pensioenmarkt, HR & Payroll en decentrale overheid functioneel verrijkt en maken we het mogelijk om producten aan te bieden als Software as a Service (SaaS) vanuit de cloud.

In samenhang met deze beweging naar de cloud hebben wij ook het dienstenportfolio van de divisie Managed Services naar een hoger plan getild, inclusief een nieuwe indeling die het mogelijk maakt om specifieke markten beter te bedienen.

Spreiding van activiteiten zorgt voor continuïteit

Dat de omzet door de jaren heen steeds stabiel blijft, heeft te maken met de strategische focus van Centric op de Nederlandse publieke en financiële sector en de internationale supply chain. Deze spreiding van activiteiten en markten draagt bij aan de continuïteit van de organisatie.

De omzet en het resultaat over 2019 zijn desondanks iets gedaald. Naast de genoemde investeringen is dat mede het gevolg van de verkoop van zowel de hardware reselling-activiteiten (eind 2018) als de unit Housing Solutions (begin 2019).

Sterke financiële positie

Henny Luijrink – CEO Centric: “In 2019 is onder andere ingezet op een herstructurering van een aantal bedrijfsonderdelen, aandacht voor de bedrijfscultuur, het vergroten van het financieel inzicht en het aanbrengen van de juiste focus. Belangrijk was daarnaast de verdere uitbreiding van onze nearshore-activiteiten in Litouwen ter ondersteuning van de gehele transformatie naar clouddienstverlening en in Roemenië ter ondersteuning van de versaassing van onze productportfolio’s. De extra investeringen hebben impact op het resultaat van 2019, maar zijn nodig om aan onze toekomst te kunnen bouwen.”

Patrick Rosengarten – CFO Centric: “We hebben een sterke financiële positie. Naast de winst die we ondanks verschillende investeringen hebben gegenereerd is de liquiditeit met een current ratio van 1.3 ruim voldoende. Daarnaast laat de cashflow al jaren hetzelfde stabiele patroon zien. De onderneming maakt daarom ook geen gebruik van externe financiering en financiële instrumenten.”

Henny Luijrink over 2020: “Als we kijken naar de resultaten van de eerste zes maanden van dit jaar, dan zijn we daarover voorzichtig positief. We houden de ontwikkelingen in de verschillende markten, waarin we actief zijn, nauwlettend in de gaten en proberen hier zo flexibel mogelijk op in te spelen. ”

Lees het publieksverslag