Evenementen

Centric is partner van het Congres Sociaal Domein

21 April 2022

Het Congres Sociaal Domein 2021 van Binnenlands Bestuur vindt plaats op donderdag 21 april 2022 in Figi in Zeist. Het congres start om 09:30 uur en eindigt rond 17:00 uur.

Op het congres, met het thema ‘ het roer gaat om’ geven we twee workshops. We zien je graag tijdens een van onze workshops:

  • Bbz-aanvraag voor ondernemers in nood - 11:30 – 12:30 uur
  • Grip op je knip: kosten besparen door datagericht werken - 14:30 – 15:30 uur

Workshop 11:30 – 12:30 uur

Centric en Gripvol vergemakkelijken Bbz-aanvraag voor ondernemers in nood

Het kabinet stopte per 1 oktober de coronasteun! Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet zijn verlengd. Ondernemers met financiële problemen kunnen vanaf genoemde datum een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Gemeenten zijn sindsdien geconfronteerd met een grote toestroom op de Bbz-regeling en staan daarmee voor een uitdaging van formaat. Centric en Gripvol werkten nauw samen om het volledige aanvraagproces te digitaliseren en zoveel mogelijk te automatiseren, van intake tot beoordeling en afhandeling. Ondernemers kunnen hun aanvraag digitaal indienen via een door Centric ontwikkelde eDienst waarna een versnelde beoordeling volgt en tenslotte de geautomatiseerde afhandeling door Gripvol. Ondanks de automatisering behoudt de Gripvol Adviestool de mogelijkheid tot een individuele afweging, afhankelijk van het beleid van de gemeente. In deze sessie lichten Centric en Gripvol welke voordelen dit oplevert voor zowel gemeenten als ondernemers.

Workshop 14:30 – 15:30 uur

Grip op je knip: kosten besparen door datagericht werken

In het sociaal domein wordt data nog onvoldoende benut, zo blijkt uit recent onderzoek van Binnenlands Bestuur en Kurtosis. De oorzaken? Het vinden van geschikte data, het koppelen van gegevens en gebrek aan ondersteuning. Hierdoor halen gemeenten onvoldoende winst om datagericht(er) te werken en blijven kansen onbenut om tijdig beleid bij te sturen én grip te houden op de uitgaven binnen het sociaal domein. Analyse van feiten en data kan helpen om tot doelgerichte, slimmere en goed onderbouwde beslissingen te komen en moeilijke vragen te beantwoorden. En daarmee kosten te besparen. Frank de Nijs, Enterprise Innovator bij Centric, en Johan Posseth van Kurtosis, vertellen tijdens deze workshop uitgebreid hoe je slagvaardig van start kunt gaan.

Adres

Congres Sociaal Domein 2022 op 21 april vindt plaats in Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist.

Meer informatie