Centric connect.engage.succeed

Wat staat er op uw retailagenda?

Geschreven door Sander de Graaf - 01 december 2016

Sander de Graaf
Het kan u niet ontgaan zijn: de retailsector heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad. Het aanbod in de meeste winkelstraten is versoberd en er is veel leegstand. Toch vormt de retailsector met miljarden omzet, 110 duizend bedrijven en bijna 800.000 werknemers het hart van de Nederlandse economie. Gelukkig zijn er ook tekenen van herstel. Tijd, dus, om de blik weer op de toekomst te richten.

Sinds 2014 worden er in de retail (met ups en downs) weer groeicijfers geschreven. Dit jaar zet deze positieve trend zich sterk door. De economie groeit harder dan verwacht. Voor de meeste branches binnen de retail leidt het nog niet tot dubbele cijfers, maar een duidelijk herstel is wel degelijk zichtbaar. Vooral in de branches food, persoonlijke verzorging en ‘inrichting en verbouwen’ is een sterke opgaande lijn te ontdekken. Online groeit nog harder en rapporteert dubbele groeicijfers.

Retailagenda

De overheid draagt actief bij aan het herstel in de sector. Minister Kamp van Economische Zaken heeft samen met winkeliers, vastgoedeigenaren, gemeenten en provincies een Retailagenda opgesteld. Het doel daarvan is om onze retail toekomstbestendig maken. De Retailagenda ziet drie belangrijke kansen: het verbeteren van de fysieke winkelgebieden, het stimuleren van online groei in Nederland en (zeker ook) over de grens en het creëren van meer ruimte voor ondernemen en innoveren. Met twintig verschillende afspraken verwachten de deelnemers aan de Retailagenda hierop in te spelen.

Innovatie

Om in te spelen op de nieuwe behoeften van de consument zijn structurele veranderingen nodig. Recent is daarom een 21e afspraak aan de agenda toegevoegd en ondertekend: de landelijke Retailinnovatie-agenda. Hiermee worden nieuwe oplossingen voor retailvraagstukken ontwikkeld en geïmplementeerd. De Retailinnovatie-agenda loopt minimaal de komende drie jaar. Meer informatie over de Retailagenda en de Retailinnovatie-agenda staat op onsretailland.nl/.

Wat zijn uw ideeën?

Retailers wachten natuurlijk niet af tot de overheid ze komt helpen en oplossingen aandraagt maar pakken het liefst zelf aan. Niet alleen collectieve afspraken met vele verschillende partijen, maar juist ook eigen groeiambities en harde actiepunten. Nu consumenten weer meer gaan uitgeven, bruist u vast van de nieuwe ideeën. Ik hoor ze graag om ze om op te nemen in mijn volgende blog, waarin ik kijk naar de punten die in 2017 op iedere retailagenda moeten staan. U kunt ze hieronder achterlaten of naar me mailen.

Sander de Graaf is na het afronden van zijn opleiding ‘communicatie en informatietechnologie’ in 1996 in diverse functies binnen Centric betrokken geweest bij grote informatiseringstrajecten. Hij heeft veel ervaring met het ontwikkelen en in de markt zetten van software- en dienstenportfolio’s. In zijn huidige rol als international business development manager retail is hij actief betrokken bij het opstellen en uitdragen van onze visie, strategie en oplossingen. Hij is dagelijks, met veel collega’s, bezig om onze klanten succesvoller te maken en hun ambities te realiseren.

Tags:Retail

     
Schrijf een reactie
  • Captcha image
  • Verzenden