Centric connect.engage.succeed

Ruimtelijke omgeving

De ruimtelijke omgeving blijft de komende jaren in beweging. De Omgevingswet, een van de grootste wetswijzigingen ooit, geeft lokale overheden vanaf 2021 meer ruimte om hun omgevingsbeleid af te stemmen op de behoeften in de regio. Dat vraagt een andere manier van werken én passende informatievoorziening. Met de Centric-oplossingen voor de ruimtelijke omgeving bent u van dat laatste alvast verzekerd.

Omgevingswet

De Omgevingswet, die naar verwachting in januari 2021 in werking treedt, integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Diverse regelingen rond bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke... Lees meer >>

Portaal Leefomgeving

Het doel van de Omgevingswet? Een veilige en gezonde leefomgeving van goede kwaliteit die doelmatig wordt beheerd, gebruikt en ontwikkeld. Dit vraagt een integrale aanpak van de leefomgeving én van uw... Lees meer >>

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Key2Vergunningen faciliteert het volledige vergunningenproces voor u: van vergunningaanvraag tot toezicht en handhaving. Lees meer >>

Begraafplaatsadministratie

Snel een actueel overzicht van uw begraafplaatsgegevens? Key2Begraven is hét informatiesysteem voor begraafplaatsen en crematoria. Of het nu gaat om het achterhalen van adresgegevens, het bijhouden van... Lees meer >>