Centric connect.engage.succeed

Ruimtelijke omgeving

De ruimtelijke omgeving blijft de komende jaren in beweging. De Omgevingswet, een van de grootste wetswijzigingen ooit, geeft lokale overheden vanaf 2021 meer ruimte om hun omgevingsbeleid af te stemmen op de behoeften in de regio. Dat vraagt een andere manier van werken én passende informatievoorziening. Met de Centric-oplossingen van Centric voor de ruimtelijke omgeving bent u van dat laatste in ieder geval verzekerd.

Omgevingsdiensten (RUD’s)

RUD’s worden op diverse manieren georganiseerd en voeren in samenwerking met verschillende ketenpartners een grote verscheidenheid aan taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving... Lees meer >>

Suite4Omgevingsdiensten: de totaaloplossing voor ruimtelijke ordening

De taak ruimtelijke ordening wordt complexer. U hebt te maken met steeds meer organisatorische en technische aspecten en moet samenwerken met partijen die uw taken overnemen. Bovendien wordt u geconfronteerd... Lees meer >>

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT): alle gegevens bij elkaar

Hoeveel kinderen wonen er gemiddeld in de buurt van een speelvoorziening? Welk soort bestrating ligt er voor het verzorgingshuis? Hoeveel eiken staan er in de gemeente? Vragen die gemakkelijk zijn te... Lees meer >>

Key2Begraven

Snel een actueel overzicht van uw begraafplaatsgegevens? Key2Begraven is hét informatiesysteem voor begraafplaatsen en crematoria. Of het nu gaat om het achterhalen van adresgegevens, het bijhouden van... Lees meer >>

De beste uitvoering van uw parkeerbeleid

Parkeerproducten staan de komende jaren in het teken van zelfregie voor burgers en bedrijven. Via de Digitale Parkeerbalie regelen burgers en bedrijven veel parkeerzaken eenvoudig zelf online. Gemeenten... Lees meer >>