Evenementen

Webinar ‘Goed voorbereid op de digitale terinzagelegging?’

14 March 2023

Voldoet jouw gemeente al aan de Wet elektronische publicaties (WEP)? Deze wet verplicht bestuursorganen, zoals gemeenten, om alle officiële publicaties online te plaatsen zodat iedereen ze kan inzien. Ook schrijft de WEP schrijft voor dat bekendmakingen en mededelingen vanaf 1 juli 2023 digitaal ter inzage worden gelegd. Nu gaan burgers hiervoor nog naar het gemeentehuis, maar vanaf genoemde datum moeten gemeenten deze documenten ook online beschikbaar stellen.

Webinar start om 11.00 uur.

Webinar voorbereid op de digitale terinzagelegging

vragen en antwoorden