Toezicht uitoefenen met optimale ondersteuning

Alle voor toezicht relevante gegevens op de locatie beschikbaar hebben en bevindingen ter plekke invoeren. Waarna alles direct in Centric Leefomgeving is verwerkt. Dat kan met de integratie van Go2Chepp en Centric Leefomgeving

Het begon met een klantwens. Eelco Pet en Raoul Willemsen vertellen over de integratie tussen de mobiele toezichtsoplossing Go2Chepp en het pakket voor de leefomgeving, Centric Leefomgeving. Pet werkt als business development manager Omgevingswet bij Centric en Willemsen is algemeen directeur Go2Sure. Pet: “Een paar gemeenten die werken met Centric Leefomgeving en daarnaast Go2Chepp gebruiken voor mobiel toezicht, vroegen ons of we beide oplossingen konden integreren. Dat bleek heel goed te doen, dus dat hebben we gedaan.” Beide toepassingen zijn stabiele, in de praktijk bewezen oplossingen. Nu ze zijn geïntegreerd, merkt de gebruiker eigenlijk niet dat het twee oplossingen zijn. Pet: “Het maakt niet uit of je toezicht in Centric Leefomgeving doet, in Go2Chepp of een combinatie daarvan. De relevante gegevens uit Centric Leefomgeving, zoals zaakgegevens, tekeningen en andere documenten, zijn beschikbaar in Go2Chepp en kan de toezichthouder op locatie gebruiken. De ter plekke gedane bevindingen zijn ook direct beschikbaar in Centric Leefomgeving. Het is echt een aanvulling op wat je met Centric Leefomgeving kunt.” Willemsen: “Als een klant aangeeft Go2Chepp te gebruiken, dan zetten we de module aan. De klant hoeft dan alleen de app te downloaden. Als je daarop inlogt, dan zie je vanzelf de relevante zaken uit Centric Leefomgeving verschijnen.” De app werkt op elk mobiel apparaat, via de internetbrowser, Android en iOS, ook zonder internetverbinding.

Werken vanaf een tekening

Hoe ziet het gebruik van deze toepassing eruit in de praktijk? Willemsen: “Het hangt natuurlijk af van de activiteit waar het om gaat. Bouwtoezicht vindt eigenlijk altijd plaats vanuit een tekening. Je wilt als toezichthouder op basis daarvan controleren of een bouwwerk voldoet. Daarom geef je in de app op de tekening aan waar je wat ziet. Je registreert je bevindingen, plaatst opmerkingen, neemt foto’s en combineert dit tot het eindrapport dat automatisch terechtkomt in Centric Leefomgeving.” Het maakt het werk van de toezichthouder beter en gemakkelijker, zegt hij: “Je doet alles op de locatie, dus als je daar klaar bent, dan is het afgerond. Je hoeft op kantoor geen extra administratie meer te doen.” Go2Chepp wordt onder andere gebruikt door de grotere kwaliteitsborgers, vertelt Willemsen. Een pluspunt, zegt Pet: “Door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) werken gemeenten straks samen met private partijen. Dan is het voor de eenduidigheid gemakkelijk als ze dezelfde tooling gebruiken.”

“Er is een continue wisselwerking tussen het hoofdproces in Centric Leefomgeving en alles wat je in het veld vastlegt in Go2Chepp.”

Raoul Willemsen algemeen directeur Go2Sure

Handige ondersteuning

Go2Chepp is helemaal toegespitst op toezicht en dat merk je aan de functionaliteiten in de app. Zo werkt het met locatiedossiers, waarin direct duidelijk is welke toezichtsactiviteiten er allemaal op een locatie zijn of zijn gepland. Het bundelt hiervoor alle zaken die van toepassing zijn op een locatie, zodat de toezichthouder niet zelf alle relevante zaken bij elkaar hoeft te zoeken. Dankzij de integratie met Centric Leefomgeving wordt de informatie die de toezichthouder invoert in de app direct bij de juiste zaak gezet, zodat het zaakdossier actueel blijft. Wanneer er geen internetverbinding is, wordt de informatie klaargezet en automatisch verwerkt zodra er weer verbinding is.
Go2Chepp bevat een module die de toezichthouder laat zien welke bepalingen van toepassing zijn vanuit het Bouwbesluit en straks het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Willemsen: “Je vult dan bijvoorbeeld in dat het gaat om nieuwbouw en vinkt de geplande gebruiksfuncties aan. Go2Chepp geeft je de artikelen en grenswaarden die van toepassing zijn.” De toetser of toezichthouder hoeft dit niet meer zelf uit te zoeken en dat scheelt veel tijd, gezien de complexe structuur van deze regelgeving.

Handhaving

Ook voor handhaving is de ondersteuning toegesneden op de praktijk. Willemsen: “Als je als toezichthouder constateert dat er gehandhaafd moet worden, dan is binnen Centric Leefomgeving het vervolg al ingeregeld. Op basis van de Go2Chepp-bevindingen is in Centric Leefomgeving automatisch de positie binnen de interventiematrix vastgesteld. Deze positie helpt bij het vaststellen van de juiste sanctiestrategie. Als je daarna weer op locatie bent voor de vervolgcontrole, dan heb je alle eerder in Centric Leefomgeving en Go2Chepp vermelde informatie direct bij de hand. Is het opgelost, dan eindigt het handhavingsproces. Zo niet, dan zet je de volgende stap. Dit wordt allemaal ondersteund, er is een continue wisselwerking tussen het hoofdproces in Centric Leefomgeving en alles wat je in het veld vastlegt in Go2Chepp.”

Kennispartners

Go2Sure ziet in de samenwerking met Centric een waardevolle aanvulling voor haar klanten, vertelt Willemsen: “Centric is een van de grootste partijen die een breed pakket voor de leefomgeving aanbieden.” Pet: “Go2Sure is gespecialiseerd in het toezichtsdomein. Centric vindt het een verrijking om met Go2Sure een kennispartner te hebben binnen dit dynamische domein”. Beide partijen zijn al jaren actief en hebben een bewezen staat van dienst. Qua DNA passen ze bij elkaar, zeggen Willemsen en Pet.

Doorontwikkeling

Centric Leefomgeving en Go2Chepp zijn volwassen producten, maar dat wil niet zeggen dat ze niet verder ontwikkeld worden. Nu de eerste gemeenten beide producten al enige tijd geïntegreerd gebruiken, komen er gebruikerswensen voor meer functionaliteit. Nieuwe inspecties worden altijd geïnitieerd in Centric Leefomgeving. Een mooie toevoeging kan zijn dat inspecties die starten in Go2Chepp, bijvoorbeeld bij het constateren van illegale activiteiten, zaken in Centric Leefomgeving starten om het proces van daaruit verder te behandelen. Willemsen: “We hebben al een mooie integratie, maar we zien zeker nog mogelijkheden om mooie dingen toe te voegen die supernuttig zijn voor onze eindgebruikers.” Pet concludeert: “Als de Omgevingswet straks van kracht is, dan komt er een verschuiving naar toezicht en handhaving. Toezicht wordt steeds belangrijker en daar heb je een sterke oplossing voor nodig. Met de integratie bieden we nu al deze oplossing.”

Meer weten?

Eelco Pet, Business Development Manager

Neem contact op met Eelco Pet via +31 6 22 45 17 32 of mail naar eelco.pet@centric.eu.