Centric connect.engage.succeed

RGS met KiB: maak de kwaliteit van woningen meetbaar en inzichtelijk

Een handige digitale tool waarmee u de kwaliteit van woningen meet en inzichtelijk maakt, is Kwaliteit in Balans (KiB). Geen gedoe meer in Excel, maar slimme software die kwaliteitsuitgangspunten vertaalt naar functionele eisen voor onder andere energiezuinigheid, gezondheid, veiligheid, gebruikskwaliteit en wonen. KiB legt deze eisen vast in meetbare prestatie-indicatoren en koppelt ze vervolgens aan bouwdelen en gebouwruimten. De prestatie-eisen en normen sluiten aan op het Bouwbesluit Bestaande Bouw en keurmerken zoals PKVW en Woonkeur.

Geen mutaties achteraf

Via een inspectie-app op een tablet kan de medewerker buiten eenvoudig en snel de onderhoudsconditie inspecteren. De resultaten worden online in de KiB-software verwerkt waardoor mutaties achteraf niet nodig zijn. Met het maken van diverse scenario’s kan samen met de opdrachtgever de best passende oplossing voor de lange termijn worden gekozen.

Belangrijke kenmerken van KiB

  • Geschikt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
  • Stand-alone verkrijgbaar
  • Integratie met het ERP-pakket ALERT mogelijk
  • Inspectie-app voor tablet leverbaar
  • Naast basismodules uit te breiden met documentbeheer, calculatie en meerjarenbegroting
  • Digitale content beschikbaar op basis van de leidraad ‘Resultaatgericht samenwerken’ van TNO en SBRCUR.


Zien hoe KiB werkt?

Neem contact met ons op voor een adviesgesprek op maat of een demo.