Centric connect.engage.succeed

RGS: meer bereiken in renovatie en onderhoud met minder middelen

Vanwege het huidige economische klimaat investeren woningcorporaties steeds meer in hun huidige woningvoorraad. Resultaatgericht Samenwerken (RGS) helpt in een vroeg stadium een goede vraagspecificatie te ontwikkelen en een juiste balans te vinden tussen de beschikbare middelen en gewenste prestaties.

Dennis Rutges over PGS“Het doel van RGS is dat de klant, vaak de woningcorporatie, betere meetbare resultaten behaalt met minder middelen”, zegt Dennis Rutges, directeur van Rutges Vernieuwt, die sinds het begin betrokken is bij de ontwikkeling van de methodiek.

De bouw kent traditioneel een inspanningsgerichte samenwerking. Dennis: “Vroeger was het de klant vraagt en wij draaien. Maar bij Resultaatgericht Samenwerken gaat het erom dat je samenwerkt om met elkaar een bepaalde prestatie te behalen. Die prestatie is niet inspanningsgericht maar resultaatgericht. De woningcorporatie wil bijvoorbeeld een woning voor een bepaalde tijd wind- en waterdicht hebben of dat deze voldoet aan een bepaald energielabel.”

Vraagspecificatie en balanceren

RGS helpt de klant, bijvoorbeeld de woningcorporatie, vooraan in het proces met het maken van de juiste vraagspecificatie. Dennis: “Het blijkt in de praktijk voor klanten moeilijk om de vraag functioneel te specificeren. Hiervoor hebben we de software KiB ontwikkeld, oftewel Kwaliteit in Balans. Het voordeel voor de opdrachtgever en klant is dat zij niet vanaf scratch hoeven te beginnen maar met behulp van de software een keuzeboom kunnen doorlopen. Daarnaast merkten we dat het niet alleen meer om techniek gaat, maar dat ook allerlei andere facetten belangrijk worden. Dan heb ik het over gezondheid, milieu, veiligheid, energieprestatie, leefbaarheid, wooncomfort en de toekomstwaarde van het gebouw. Als je goed wilt investeren in vastgoed, moet je een goede balans vinden tussen deze thema’s. KiB helpt hierbij.”

Scenario’s

Bij het balanceren worden verschillende scenario’s met elkaar vergeleken. Dennis: “Als de woningcorporatie bijvoorbeeld een bepaalde energieprestatie wil bereiken, wat betekent dit dan voor de kosten? Als dat bijvoorbeeld 10.000 euro kost, is dat misschien veel in relatie tot wat je met datzelfde geld kunt bereiken op een ander thema, bijvoorbeeld leefbaarheid. Dan kan een hogere prestatie op leefbaarheid dus aantrekkelijker zijn dan een hogere prestatie op energie. Zo ontwikkelen we verschillende scenario’s en proberen de juiste balans te vinden tussen de middelen (geld en techniek) en de gewenste resultaten. Vaak worden veel plannen ontwikkeld, die op het eerste oog heel mooi lijken maar onbetaalbaar en onrendabel zijn en dus niet doorgaan. Met RGS kan de klant de juiste balans vinden en krijgt hij de beste prestatie voor zijn geld. Dit is een significante verbeterslag.”

Kwaliteit in Balans

Rutges heeft, samen met Smits Vastgoedzorg, vier woningcorporaties en Vijverberg consulting, de afgelopen maanden gewerkt aan het vullen van de content van de KiB-software. Dennis: “Wij vullen de software met de uitgangspunten, dus de gewenste prestaties, en daaraan gekoppeld een normenbestand. Dit zijn normen waarmee je prestatieafspraken kunt maken en meten. Als je bijvoorbeeld afspraken wilt maken over energieprestaties, zijn daar normen voor, bijvoorbeeld energielabel A. De normen maken kwaliteit objectief meetbaar. Want kwaliteit wordt vaak door mensen op verschillende manieren geïnterpreteerd. De prestatieafspraken in het normenbestand zijn gebaseerd op regelgeving die geldt op dat gebied, zoals het Bouwbesluit en het politiekeurmerk Veilig Wonen.” Ook andere bouwbedrijven kunnen gebruikmaken van het normenbestand. “Zij hoeven dit niet zelf uit te denken wat veel tijd bespaart én het vergroot de eenduidigheid en herkenbaarheid naar de opdrachtgevers”, zegt Dennis.

In de praktijk

Rutges heeft RGS al bij tientallen projecten succesvol in de praktijk gebracht. Een aantal voorbeelden zijn de woningcorporaties Mitros, Elan Wonen, Portaal en Havensteder. “Zij geven bij ons aan dat zij het prettig vinden dat ze meegenomen worden in het opstellen van een goede vraagspecificatie omdat dit meer richting geeft”, zegt Dennis. “Ook geven ze aan dat ze helder inzicht hebben in de te bereiken resultaten en de te besteden middelen en zo betere keuzes kunnen maken. De woningcorporatie wordt dus getriggerd beter na te denken over wat zij met haar vastgoed wil. Nu zijn woningcorporaties nog teveel bezig met de waan van de dag. Het verkeerde goedkoop inkopen is altijd het duurste wat je kunt doen. Het begint met het juiste kopen en daar helpt RGS heel goed bij.”