Centric connect.engage.succeed

Methode projectmanagement

Centric bespreekt de inrichting van de software vooraf uitvoerig met de verantwoordelijke medewerkers. Dit leggen we vast in een document. Tijdens het project plannen we in elke fase projectbegeleiding in. Er vindt continu terugkoppeling en controle plaats.

Voor grotere projecten hanteert Centric de projectmanagementmethode Prince2. Een belangrijk aspect binnen deze methodiek is het toekennen van rollen aan de diverse projectleden. Voor het realiseren van het project binnen het geplande budget en de geplande doorlooptijd is een strakke organisatie gewenst, waarin de taken en de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd.

In het op maat gemaakte Project Initiatie Document (PID) wordt gedetailleerd beschreven op welke wijze de implementatie binnen uw organisatie succesvol kan worden gerealiseerd. Planning, werkwijze, mijlpalen, verantwoordelijkheden, fases, projectgroepen et cetera worden vooraf vastgelegd. Het PID maakt deel uit van de overeenkomst.

Belangrijke stappen in het proces

  • analysesessies
  • opleidingssessies voor kerngebruikers
  • proeftuin
  • opleiding eindgebruikers
  • oplevering