Centric connect.engage.succeed

ALERT CRM

ALERT CRM is een uitbreidingsmodule op ALERT om commerciële activiteiten en relatiebeheer te ondersteunen.

Met ALERT CRM brengt u in kaart welke verkoopactiviteiten er lopen, wat er al is gedaan en nog moet gebeuren, bezoekverslagen van vaste opdrachtgevers, scoringskansen van de verschillende lopende offertes et cetera. U heeft daarmee inzicht in wat er aan mogelijke projecten ‘in de pijplijn’ zit en hoe de relatie is met uw vaste opdrachtgevers.

Workflow

ALERT CRM is zo in te richten dat het functioneert als een workflow-instrument. De applicatie werkt met trajecten, zoals het verwerven van een project, het ‘periodieke’ relatiebeheer, of het afhandelen van een klacht. Door per trajecttype in te stellen welke statussen, acties en vervolgacties mogelijk zijn en welke standaard resultaten daarbij voor kunnen komen, worden de diverse typen commerciële trajecten op hun eigen gestandaardiseerde wijze doorlopen. De uit te voeren acties en vervolgacties zijn bijvoorbeeld bellen, documentatie versturen, bezoeken, offerte uitbrengen, nabellen, et cetera. Vanuit de acties zijn ook meteen documenten te genereren zoals een afspraakbevestiging.

Pluspunten

  • koppeling met Outlook; acties uit ALERT CRM komen in de Outlook-takenlijst
  • statusgestuurde afhandeling van zowel de trajecten als de daarbij behorende acties. Medewerkers hebben de nog uit te voeren acties direct in beeld
  • autorisatiemogelijkheden zorgen dat alleen de aangewezen medewerker bij specifieke informatie kunnen
  • ALERT CRM wordt gebruikt in combinatie met ALERT