Centric connect.engage.succeed

2008: Rots in de branding

Het verslagjaar 2008 gaat de boeken in als een stormachtig jaar met twee gezichten. Gedurende de eerste maanden was er nog volop vertrouwen in de economie, maar in het laatste kwartaal keerde het tij. Een economische en financiële crisis diende zich aan. Het voortdurende streven van Centric naar continuïteit en balans betaalde zich uit.
 

Streven naar stabiliteit

In het brede veld van IT-dienstverleners onderscheidt Centric zich door nooit te kiezen voor snel gewin, maar altijd voor de lange termijn. Daar spint niet alleen de klant garen bij, maar het draagt ook bij aan continuïteit en stabiliteit van de eigen bedrijfsvoering. Centric streeft voortdurend naar spreiding van activiteiten en risico’s om beter bestand te zijn tegen conjunctuurschommelingen. Ook in 2008 is hier aandacht aan besteed.

Klanten koesteren

In deze turbulente tijd is het extra belangrijk goed op de kosten te letten, maar altijd zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. Integendeel: ook nu gaat veel aandacht uit naar de bestaande klanten. Door de jaren heen heeft Centric zwaar geïnvesteerd in het opbouwen van
bestendige relaties. Sommige klanten doen al dertig jaar zaken met Centric of één van zijn rechtsvoorgangers.

Links

Download Jaarverslag 2008: Rots in de branding (PDF)

Download English Annual Report 2008: Breaking the waves (PDF)

Download Centric jaarverslag 2008

Voorkant Centric Jaarverslag 2008: Rots in de branding