Centric connect.engage.succeed

Visie op outsourcing

Outsourcing is mensenwerk. Modellen en processen dienen ter ondersteuning van de medewerkers en moeten aansluiten bij hun belevingswereld. Als de medewerkers door de processen het werk niet meer zien doodt dat hun creativiteit en betrokkenheid terwijl dat de succesfactoren zijn.

Outsourcing is mensenwerk en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Daar moeten we niet moeilijk over doen, zo werkt het. Betrokken medewerkers lopen graag een stapje harder om fouten te herstellen. Betrokken dienstverleners nemen de klachten serieus en handelen ze snel af. Dit is juist een van de aspecten waarop het kaf van het koren wordt gescheiden tussen de dienstverleners.

Outsourcing is mensenwerk en mensen kopen van mensen. Mensen op sleutelposities bij opdrachtgever en opdrachtnemer moeten elkaar door en door kennen. Tijd investeren in een goede relatie. Voortdurende afstemming van verwachting en praktijk. Elkaar kunnen aanspreken als het nodig is maar ook tegenspreken als het nodig is.

De markt voor IT outsourcing zal blijven groeien omdat de kennis van de mens blijft groeien en zelfs versnelt. Je kunt als bedrijf niet overal goed in zijn want dat valt niet meer bij te houden. Eeuwen groeide de kennis van de mens met een snelheid van een verdubbeling per 200 jaar. Inmiddels verdubbelen we elke 7 jaar of nog sneller onze kennis en dat tempo blijft toenemen. Het bijhouden van al deze kennis vraagt om focus en deze kan niet op elk terrein liggen. We zullen dus met zijn allen steeds meer netwerkorganisaties gaan vormen waarbij ieder doet waar zijn focus ligt en waar hij goed in is.

Toch is er ook al jaren een trend voor backsourcing; werkzaamheden weer in eigen huis onder eigen regie halen. Ik zou daar ook uitbesteedde werkzaamheden van het buitenland terughalen naar Nederland aan toe willen voegen. In beide gevallen zijn opdrachtgevers ontevreden over de dienstverlening waar ze met name weinig grip op hebben. Met backsourcing willen ze die grip weer terug krijgen. Met beide vormen heb ik de afgelopen jaren veel te maken gehad. De werkzaamheden weer in eigen huis halen (soms ook insourcing genoemd maar dat is niet helemaal hetzelfde) is een traject waarbij gemakkelijk grote complicaties optreden. Dat vraagt om goede voorbereiding, overzicht, veel energie en doorzettingsvermogen en een deskundige partner om daarin te begeleiden. Mijn visie is dat veel bedrijven uiteindelijk toch weer gaan outsourcen omdat het ze ook in de nieuwe situatie niet lukt om voldoende grip te krijgen tegen redelijke kosten. Nu zullen ze echter minder grootschalig gaan uitbesteden zodat ze minder afhankelijk zijn en meer grip op de situatie hebben.