Centric connect.engage.succeed

Visie op veranderingen in de bouw

De bouwsector zit in zwaar weer. Wat nu als je in deze markt moet werken? Waarom hebben veel bouwbedrijven het nu moeilijk maar gaat het met sommigen juist goed? Is er een succesformule?

Ook hebben we te maken met veranderingen in de bouw. De komende jaren maakt de bouw een omwenteling door van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte markt. De klant staat steeds meer centraal en dat vraagt om vernieuwend ondernemerschap. De traditioneel gebaande paden moeten plaatsmaken voor een andere visie en strategie. De veranderende markt vraagt steeds meer om fullservice providers, ketensamenwerking en invulling van de individuele behoefte van de klant.

Daarnaast zien we dat opdrachtgevers de eindgebruikers centraal stellen en meer behoefte hebben aan transparantie. Samenwerken, oftewel gezamenlijk totaalconcepten ontwikkelen, is de sleutel tot succes. Hierbij staat het ontzorgen van de klant voorop. Dit vraagt om betere ketenintegratie, waarbij uitwisseling van informatie een cruciale rol speelt. Naast vernieuwend ondernemerschap zijn er investeringen nodig die u helpen onderscheidend te zijn en het mogelijk te maken de informatie-uitwisseling met uw bouwpartners te optimaliseren.

Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals verstedelijking en vergrijzing, hebben invloed op de wijze van bouwen. Duurzaamheid, energiebeleid, leefomgeving en domotica spelen hierbij een belangrijke rol. Het bouwbedrijf betekent dus in de toekomst steeds meer voor de samenleving en moet opereren in de volle breedte van de keten voor het maken of verbeteren van die prettige, duurzame woon- en werkomgeving voor bewoners en bedrijven.