Generelle vilkår/ General terms

Generelle vilkår for arbeidsleie fra Centric i Norge

Disse vilkårene regulerer forholdet mellom partene og omfatter leie av arbeidskraft hvor oppdragsgiver har instruksjonsretten for de utleide medarbeiderne med ansvar bl.a. for den daglige veiledning og arbeidsledelse.


Last ned generelle vilkår for arbeidsleie

General terms for hire of personnel from Centric in Norway

These terms and conditions regulate the relationship between the parties in hiring of personnel, where the client has the responsibility to instruct the hired personnel and is responsible for the daily guidance and job management.


Download general terms for hire of personnel