Webinar ‘Goed voorbereid op de digitale terinzagelegging?’

Voldoet jouw gemeente al aan de Wet elektronische publicaties (WEP)? Deze wet verplicht bestuursorganen, zoals gemeenten, om alle officiële publicaties online te plaatsen zodat iedereen ze kan inzien. Ook schrijft de WEP schrijft voor dat bekendmakingen en mededelingen vanaf 1 juli 2023 digitaal ter inzage worden gelegd. Nu gaan burgers hiervoor nog naar het gemeentehuis, maar vanaf genoemde datum moeten gemeenten deze documenten ook online beschikbaar stellen.

Meld je aan voor het webinar!

Benieuwd hoe je je als gemeente goed kunt voorbereiden op de digitale terinzagelegging? Schuif op 14 maart 2023 om 11 uur kosteloos aan bij het webinar Goed voorbereid op de digitale terinzagelegging? Graag tot dan!

Meld je aan!