Oplossing

Centric Objectregistratie

Processen optimaliseren

De basisregistraties in het ruimtelijk domein vereisen doorontwikkeling om bestaande knelpunten bij de inwinning, het gebruik en het beheer van gegevens te verhelpen en maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Centric Objectregistratie combineert de afzonderlijke basisregistraties tot één samenhangende objectregistratie en vormt daarmee een efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing waarmee je volledig vanuit de kaart werkt.

Naar één samenhangende objectregistratie

De doorontwikkeling van de basisregistraties in het ruimtelijk domein – en de uitvoering van de Omgevingswet – staat of valt met een goede informatiepositie, die is gebaseerd op een eenduidige set basisgegevens. Samen met partners biedt Centric daarvoor een compleet portfolio, gericht op zowel de BAG, BGT, WOZ als de Omgevingswet.

Op basis van aanbevelingen uit onder andere DIS-Geo blijven we de processen over deze werkvelden optimaliseren. Centric Objectregistratie zorgt voor een eenduidige opslag van gegevens, biedt inzicht en overzicht én is eenvoudig te beheren. Domeinspecifieke vernieuwingen worden natuurlijk niet vergeten. Dit geeft gemeenten sneller inzicht in geplande of doorgevoerde veranderingen in de leefomgeving, zonder extra investeringen.

Waarom Centric Objectregistraties?

Volwaardige gesprekspartner

Centric biedt oplossingen voor de BAG en WOZ, werkt samen met partners voor de BGT en vormt een volwaardige gesprekspartner voor jouw organisatie, dankzij uitgebreide kennis van de basisregistraties.

Eén totaaloplossing

Van schets tot beëindiging van een object, Centric Objectregistratie voorziet in al het dataverkeer met landelijke voorzieningen en aangrenzende werkvelden zoals vergunningen, waarderen en belastingen.

Gebeurtenisgeoriënteerd werken

De module Gebeurtenissen handelt eenvoudig mutaties af tussen de basisregistraties BAG, BRK en WOZ.

Vraag een demo aan