Regionale Belasting Groep versterkt bedrijfsproces met hoogtetechnologie

Overheid

Met hulp van de geografische kaartmodule van Centric voegt de Regionale Belasting Groep een nieuwe dimensie toe aan haar objectbeheer en belastinggedeelte. Door de wereld van bovenaf te bekijken optimaliseert de organisatie zowel de kwaliteit van haar data als van haar administratie. Frank Buurman, teamleider Objecten, en Dave Pille, technisch consulent, laten zien hoe dit werkt in de praktijk.

Hij begon zijn loopbaan als vliegtuigtechnicus van F16’s. Nu is hij teamleider Objecten bij de Regionale Belasting Groep (RBG) in Schiedam. Zo op het eerste oog een opmerkelijke carrièreswitch, al zijn er met de huidige ontwikkelingen binnen zijn organisatie ook parallellen. Want de RBG maakt gebruik van digitale geografische kaarten om het objectbeheer en belastinggedeelte van zijn dienst van een impuls te voorzien. Met deze applicatie beziet zijn organisatie de wereld van bovenaf, net de vliegtuigen die hij vroeger ontrafelde.

De geografische kaarten tonen de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen, waar hij met zijn team verantwoordelijk is voor het beheren van objecten en het innen van belastingen. Ook voor de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en van Delfland int zijn dienst de belastingen. De kaartmodules zijn onderdeel van Centric Objectregistratie. Een toepassing die alle losse registraties vanuit allerlei verantwoordelijke diensten combineert tot één samenhangende objectregistratie waardoor alle diensten vanuit één oplossing werken.

Belang van goed overzicht

Met zijn ervaring in de luchtvaartsector begrijpt Buurman als geen ander het belang van een goed overzicht en het bekijken van zaken vanuit een breder perspectief. Voor de RBG is vooral het visuele aspect van het werken met de geografische kaart een eyeopener. Dat betaalt zich volgens Buurman direct uit binnen de administratie van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Jaarlijks is zijn dienst verplicht 20 procent van de door hen beheerde gemeenten hierop te controleren.

Buurman: “Voorheen vergeleken we om de zoveel tijd handmatig de luchtfoto’s met elkaar. Enorm tijdrovend natuurlijk. Daarna zijn we met externe bureaus en de TU Delft de mogelijkheden gaan verkennen om dit proces met hulp van kunstmatige intelligentie en topografische oplossingen te automatiseren. Helaas liepen we softwarematig tegen beperkingen aan. Toen raakte we in gesprek met Centric voor het toepassen van de kaartmodule binnen Centric Objectregistratie waar we al gebruik van maken.”

Code van gebruik in beeld

Dave Pille, technische consulent binnen de RBG, toont op een groot scherm een geografische plattegrond met een bovenaanzicht van objecten met verschillende kleuren. De rode kleur impliceert een tussenwoning en de groene kleur een hoekwoning. Hij verklaart: “Je merkt hiermee direct als er iets is misgegaan in de administratie. Als bijvoorbeeld een medewerker een verkeerde code van gebruik heeft afgegeven aan een bepaald WOZ-object. Dan zien we aan de kleur in één oogopslag dat er een hoekwoning midden tussen de rijtjeswoningen staat. Voorheen moest je dat binnen een Excelbestand eruit zien te filteren, maar dat is eigenlijk onbegonnen werk. Op dit moment worden alleen de grondgebonden gevisualiseerd, maar we hebben bij Centric ook een opdracht uitstaan om dit door te voeren naar de stapelbouw.”

“Prettig want je werkt nog steeds in dezelfde belastingapplicatie”

Frank Buurman teamleider Objecten bij de Regionale belastinggroep

WOZ-bezwaren visualiseren

Over de WOZ gesproken. Is die stevig verhoogd, dan neemt ook het aantal bezwaren toe. De RBG kan erover meepraten. “We zijn afgelopen jaar overstelpt met bezwaren”, verzucht Buurman. Ook hier komt de geografische kaartmodule van pas om proactief op die ontwikkeling in te spelen. Want sinds kort heeft zijn organisatie ook de WOZ-bezwaren gevisualiseerd op kaart staan. Op het scherm verschijnt een nieuwe streetview van bovenaf. Pille legt uit dat alle bezwaren die binnenkomen en de administratie inboekt, verschijnen op de geografische kaart. Er verschijnen zogenaamde heatmaps die meteen laten zien hoe het ervoor staat in desbetreffende straat. “Die inzichten delen we dan met het team WOZ.”

Deze presentatie met heatmaps helpt de RBG om proactiever beleid te maken op de WOZ-bezwaren. Bijvoorbeeld in relatie tot het versturen van de voormeldingen waarmee bewoners de kans krijgen feedback te geven op de wijze waarop de RBG de WOZ heeft vastgesteld. “In gebieden waar je een sterke concentratie van bezwaren ziet, kun je veel strikter sturen op die voormeldingen”, legt Pille uit. “Het mes snijdt dan aan twee kanten. Je bent transparant naar de burger toe en die ziet tegelijkertijd dat wij er serieus mee bezig zijn.”

Zonnepanelen in beeld

Uiteraard houdt de RBG zelf ook nadrukkelijk vinger aan de pols. Bijvoorbeeld bij het traceren van zonnepanelen, dakkapellen en bouwwerken. Op het scherm verschijnt een bovenaanzicht van een straat met rijtjeshuizen. Bij sommige huizen zijn de daken omgeven door een vierkant lijntje met een groene kleur. Op basis van kunstmatige intelligentie zijn deze huizen geclassificeerd met zonnepanelen.

Volgens Buurman ideaal om eenduidige het overzicht te bewaren. Hoewel de kaart door een externe partij is ontwikkeld, wordt deze ingeladen binnen de kaartmodule van Centric Objectregistratie. “Prettig want je werkt nog steeds in dezelfde belastingapplicatie”, ervaart de teamleider.

Zo maakt de Regionale Belasting Groep kortom slim gebruik van topografische kaarttechnologie om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. Met als resultaat dat het beheer van objecten en de kwaliteit van haar administratie naar een steeds hoger niveau reikt.

Zien is geloven

Heeft de organisatie voor de toekomst nog iets te wensen? “We kijken met Centric naar de mogelijkheden voor een geografische kaart met een themalaag voor verleende of nog te verlenen bouwvergunningen”, blikt Pille alvast vooruit. “Als er een vergunning verleend is, komt deze bij ons team binnen. Wij bouwen daar een dataset mee op die vervolgens op een geografische kaart gepresenteerd wordt.”

Buurman concretiseert: “Stel, je vraagt een bouwvergunning aan voor een object, dan begin je op nul. Een half jaar later zijn de werkzaamheden al fors gevorderd en sta je op 60 procent. Er verschijnt dan automatisch een kleurtje bij het bovenaanzicht van dit object op de kaart. Zo weten we precies op welk moment we waar moeten zijn om de vergunning te controleren.”

Frank Buurman (rechts), teamleider Objecten, en Dave Pille, technisch consulent

Meer zien van Centric Objectregistratie?