Oplossing

Modules Key2Financiën

Key2Financiën introduceert aanvullende modules die je werk een stukje eenvoudiger en sneller maken. Vraag een offerte aan met de kosten en met extra informatie over deze nieuwe modules.

Modules Key2Financiën

Module Activa

Key2Financiën bevat een geïntegreerde activa-module. Met de module Activa hebt u inzicht in de investeringen en de actuele boekwaardes. Ook ondersteunt de module zowel de commerciële als fiscale afschrijvingsmethode. Op hoofdlijnen zijn de mogelijkheden:

 • Activa kan vastleggen
 • Automatisch kapitaallasten kan berekenen voor de werkelijkheid en begroting.
 • De staat van vaste activa kan genereren.

De commerciële afschrijvingsmethode gebruikt u voor het opstellen van de jaarstukken. De fiscale afschrijvingsmethode legt u vast voor de VPB-aangifte. Key2Financiën genereert een overzicht met de fiscale afschrijving die de basis is voor de VPB-aangifte. De commerciële afschrijvingsmethode zorgt voor de journaalposten die de applicatie automatisch genereert bij het berekenen van de kapitaallasten.

Elke boeking op een project werkt het Key2Financiën automatisch bij in het grootboek en alle relevante subadministraties, waaronder activa. Als u bijvoorbeeld een factuur boekt op een project waar een activum aan gekoppeld is, dan wordt de projectboeking direct bijgewerkt in projecten, het grootboek, crediteuren en activa (als vermeerdering op het activum).

Upgrade module Activa

Sinds versie 3.29.001 heeft de module Activa enkele nieuwe mogelijkheden gekregen. Deze functies maken het werken met de module Activa nog krachtiger. Deze functionaliteiten kunt u optioneel aan de module Activa toevoegen. Deze mogelijkheden zijn:

 • Activa voorlopig jaarwerk: Met het voorlopig jaarwerk is het nu ook mogelijk om het jaarwerk activa voorlopig uit te voeren. Hierbij worden de standen 1/1 bijgewerkt naar het actuele boekjaar. Bij het samenstellen van de begroting voor het nieuwe jaar, worden de kapitaallasten berekend op de voorlopig bijgewerkte stand 1/1.
 • Herberekenen annuïteit: Bij het wijzigen van de vastgestelde omslagpercentages worden met één druk op de knop de begrote of werkelijke vastgestelde annuïteitenbedragen bij activaregels automatisch aangepast.
 • Koppeling begroting reserves in Activa: Bij het doorleiden van de meerjarenbegroting vanuit de ‘Staat van investering’ wordt ook direct een onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaallasten begroot.
 • Afwaarderen activa via categorie 7.5: Bij het boeken van een afwaardering word de afwaardering verantwoord op een apart grootboeknummer met categorie 7.5

Wilt u deze extra mogelijkheden van de module Activa ook gebruiken? Vul dan het onderstaande formulier in en wij sturen u een offerte om deze module in gebruik te nemen!

Iv3 aanlevering via JSON

Meerdere keren per jaar geeft u met de Iv3-aanlevering de financiële gegevens van uw organisatie door aan het CBS. Het CBS gebruikt deze gegevens voor statistische inzichten. Maar het CBS stelt de Iv3-informatie ook ter beschikking aan derden die deze informatie kunnen gebruiken. Een mooi voorbeeld van het hergebruik van informatie is het initiatief Open Spending van de Open State Foundation: https://www.openspending.nl

Op dit moment kunt u kiezen of u de Iv3-gegevens aanlevert via Excel of via JSON. Met Key2Financiën bepaalt u zelf welke van deze mogelijkheden u gebruikt. De Excel-aanlevering van Iv3-data is standaard onderdeel van Key2Financiën.

Detailgegevens

Een groot verschil tussen de Excel-aanlevering en de JSON-aanlevering is dat het met de JSON-aanlevering mogelijk is om detailgegevens aan te leveren aan het CBS. Key2Financiën ondersteunt hierin de niveaus:

 • Iv3-gegevens: de standaard gegevens die u altijd al aanleverde, d.w.z. de totalen op het niveau van de Taakvelden en Balansmutaties.
 • Detailgegevens:
 1. Grootboekdetails: Totalen op het niveau van grootboeknummers
 2. Kostensoortdetails: Totalen op het niveau van kostensoorten
 3. Taakdetails: Totalen op het niveau van taken.

Hoe meer detailgegevens u aanlevert, hoe meer inzicht u geeft in de financiële huishouding van uw organisatie. Een oplossing als Open Spending kan deze details gebruiken om burgers inzicht te geven. Hiermee verhoogt u transparantie en daarmee het vertrouwen van burgers. Ook opent u de mogelijkheid voor meer participatie doordat de impact van beleid op de financiën duidelijk is. In Key2Financiën kiest u bij de aanlevering zelf óf u detailgegevens aanlevert.

Aanvraagformulieren

Waarom gegevens bij financiën nog een keer invoeren als je collega het ook zelf kan doen?

In veel organisaties worden bijvoorbeeld nota’s gemaakt en verstuurd voordat deze bij de afdeling Financiën terechtkomen. Vaak gebeurt dit in een Office-pakket en krijgt de afdeling Financiën later een e-mail of kopie van het document. Vervolgens wordt dezelfde nota opnieuw door de financiële administratie ingeboekt en verwerkt. Kortom, werkzaamheden gebeuren dubbelop, met een grotere foutkans. “Kan dit niet anders?”, was de vraag van onze klanten. Ons antwoord op deze vraag is:
Ja, dat is mogelijk, namelijk met een aanvraagformulier voor het aanvragen van een nota.

Uw financieel medewerkers ontvangen vanuit de gehele organisatie e-mails met verzoeken voor het vastleggen van verschillende boekingen. Het overnemen en controleren van deze aanvragen is een tijdrovende klus. Met aanvraagformulieren organiseert en structureert u dit proces. Doordat er al allerlei automatische controles worden uitgevoerd, verwerkt de financieel medewerker na de validatie met één druk op de knop de aanvraag en hoeft dus niets meer over te typen. Sneller en een einde aan repeterend werk!

Met aanvraagformulieren werken de medewerkers een stuk efficiënter en is er altijd inzicht in de actuele status en de voortgang van de aanvragen. Voor de volgende processen zijn aanvraagformulieren beschikbaar: het aanvragen van een nota, het corrigeren van een nota, het aanvragen van een periodieke nota, het corrigeren van een factuur, het aanvragen van een memoriaal, het aanvragen van een grootboeknummer.

Vraag een offerte aan voor een van de Key2Financiën modules

Vul onderstaand formulier in om de offerte aan te vragen