eBook Visie op Burgerzaken

De samenleving verandert. Publieke dienstverlening ook, want deze wordt steeds meer afgestemd op de behoefte van de burger. Waarbij het initiatief bij hem of haar ligt en je als gemeente vooral faciliteert, controleert en waar nodig regisseert.

Digitale dienstverlening maakt dit mogelijk en die neemt de komende jaren alleen maar toe. En daarbij gaat digitale dienstverlening verder dan alleen online diensten. Ook beeldbellen bijvoorbeeld maakt laagdrempelig contact met de burger mogelijk. Verdwijnen daarmee de balies in het gemeentehuis? Nee, dat denken wij niet. Voor bijzondere en complexe situaties kunnen burgers terecht bij de gemeente voor dienstverlening die past bij de situatie. En er zal altijd een vorm van identiteitsvaststelling moeten plaatsvinden. Zo hebben mensen verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van publieke dienstverlening en ligt de keuze bij hen. En iedereen kan er gebruik van maken.

Met dit eBook delen wij onze visie op Burgerzaken. Daarnaast hopen we je te inspireren met verhalen van mensen uit de gemeentelijke praktijk. Ik wens je veel leesplezier!

Download het eBook