Centric connect.engage.succeed

SharePoint Workflow: stroomlijn uw werkprocessen

Duidelijke processen en procedures zorgen voor een hogere efficiency en productiviteit. Dit geldt ook voor het geven van de juiste informatie en instructies aan uw medewerkers op het moment dat een taak moet worden uitgevoerd. Dit bereikt u met workflow management: het proces van het vastleggen en beheersen van bedrijfsprocessen.

Centric raadt Microsoft SharePoint aan als platform voor workflow management. SharePoint Workflow automatiseert processen zoals ziek- en verlofmeldingen en het reviewen van documenten. Maar SharePoint Workflow wordt ook ingezet voor meer ingewikkelde automatiseringsvraagstukken. Zo is het mogelijk dat de workflow voor - bijvoorbeeld - een verlofaanvraag direct in het HR-systeem controleert of de aanvrager nog voldoende verlofuren heeft. De workflow kan de goedgekeurde aanvraag zelfs direct in het saldo verwerken.

Signaleren

Een andere mogelijkheid is dat de workflow wordt gebruikt als signaleringsfunctie bij contractbeheer in Sharepoint. De contracthouder wordt in dat geval ruim op tijd gewaarschuwd inzake het verlengen of opnieuw aanbesteden van het contract. Zo wordt voorkomen dat overeenkomsten automatisch worden verlengd.

Met Sharepoint Workflow:

  • verhoogt u de efficiëntie door het voorkomen van onnodige handelingen (verlaging van de kosten)
  • dwingt u een consistente werkwijze af ten gunste van de kwaliteit
  • maakt u uw medewerkers bewust van hun taken en verantwoordelijkheden
  • verbetert u de controle op het bedrijfsproces
  • verbetert u de bestaande processen door het lokaliseren van knelpunten
  • krijgt u realtime inzicht in het proces
  • realiseert u een korte doorlooptijd
  • reduceert u het papiergebruik
  • beperkt u het mailverkeer

Naast de standaard workflowmogelijkheden maakt Centric veel gebruik van Nintex Workflow. Dit is een add-on die het inrichten van workflows via SharePoint nog eenvoudiger maakt, zonder tussenkomst van een programmeur.

Centric heeft in de loop van de jaren vele bedrijfsprocessen geautomatiseerd voor diverse klanten, waaronder bijvoorbeeld BKR, Gemeente Zoetermeer, ProRail en BsGW.