Centric connect.engage.succeed

Serverbeheer

Serverbeheer helpt u bij het kostenefficiënt beheren van uw servers voor kantoorautomatisering. Zowel On-Site als Remote beheer kan erg zinvol zijn, afhankelijk van de omvang en de geografische spreiding van uw organistatie.
Met Centric kunt u zelf die afwegingen maken, desgewenst in een gecombineerde vorm.

Wij bieden onder andere de volgende activiteiten:

  • Installatie van servers volgens technisch ontwerp
  • Dagelijkse beheeractiviteiten (deels geautomatiseerd), zoals het maken van back-ups, het bewaken van prestaties en de beschikbare opslagruimte, deels geautomatiseerd
  • Ad hoc activiteiten zoals het en wijzigen van gebruikers aanmaken en het installeren van serverapplicaties
  • Periodieke beheeractiviteiten
  • Trendanalyse en rapportage