Centric connect.engage.succeed

Infrastructuur Audit

Tegenwoordig eisen organisaties flexibele en dienstgerichte faciliteiten van de ICT-afdeling die bijdragen tot een hogere productiviteit. Vaak is de ICT-infrastructuur goed maar standaard ingericht, waardoor verdergaande flexibiliteit ontbreekt. Hoe realiseert u met uw huidige infrastructuur een hogere flexibiliteit naar gebruikers én reduceert u tegelijk uw beheerinspanning?

Centric kan door middel van een “Infrastructure Audit” een helder zicht geven van de huidige beheerbaarheid van uw ICT-infrastructuur en de technologische mogelijkheden waarmee u deze naar een hoger niveau brengt. Een infrastructuur waarmee u in staat bent uw services flexibel uit te breiden, de kwaliteit van de ICT-dienstverlening structureel te verhogen en de ICT-diensten continu beschikbaar te stellen aan uw gebruikers.