Centric connect.engage.succeed

Suite4Burgerzaken

De oplossingen binnen de Suite4Burgerzaken ondersteunen de processen voor onder meer de GBA, Burgerlijke Stand, reisdocumenten, rijbewijzen, Verklaring Omtrent het Gedrag en verkiezingen.

Zo sluit de oplossing Key2Burgerzaken binnen de Suite zelfs perfect aan op de gemeentelijke beleidsuitgangspunten over het vastleggen, bijhouden en verstrekken van persoonsgegevens.

De Suite4Burgerzaken omvat de volgende producten:

Key2Betalen

Betalingen voor een paspoort, uittreksel, rijbewijs of huwelijk? Maar ook kasbetalingen aan uitkeringsgerechtigden? Innen van parkeerboetes? Of het innen van de OZB? Met Key2Betalen is het een fluitje... Lees meer >>

DIS4Burgerzaken

Speciaal voor documentaire informatiesystemen heeft Centric een DIS-concept ontwikkeld. Met DIS registreert en archiveert u documenten digitaal. Lees meer >>