Explosiv tillväxt tack vare flexibla lösningar

Detaljhandelslösningar

Action har under de senaste två åren öppnat totalt 338 butiker i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Österrike och Spanien. Det gör denna lågprisbutik till en av Europas snabbast växande detaljhandelskedjor. Jens Burgers, IT-chef vid Action: ”Denna snabba tillväxt har vi åstadkommit bland annat genom att samarbeta med aktörer som är anpassningsbara, som exempelvis Centric.”

Stöd på alla plan

Centric ombesörjer planering och installation av den fysiska IT-infrastrukturen i alla nya Action-butiker. Det innebär bland annat att IT-partnern ser till att allt är i drift på utsatt tid. Det gäller allt från kassasystemen och arbetsplatserna på kontoret till nätverket och uppkopplingen till Actions huvudkontor. Centric ansvarar också för arbetsplatsservicen på alla kontor och distributionscentrum och företaget sköter också om supporten på plats. ”Eftersom Centric gör allt detta åt oss visste vi att det är ett företag som har kapacitet att leda denna tekniska process i goda banor, och att de klarar perioder med högre arbetsbelastning. Vi har öppnat 338 nya butiker på två år. Det finns inget annat företag på marknaden som klarar att leverera sådana volymer”, säger Jens Burgers.

Förverkliga ambitionerna tillsammans

Enligt Jens Burgers är pragmatik och flexibilitet oumbärligt vid en explosiv tillväxt. ”Den tillväxt som vi har åstadkommit ställer höga krav på systemen. Vi måste ha effektiva IT-system idag och samtidigt ha en tydlig bild av hur systemen ska se ut om fem år. Och det kan ibland leda till intressekonflikter. Det är ju inget konstigt med det, men de här konflikterna måste lösas så snabbt som möjligt. Centric är bra på att känna av detta. Jag kan ringa när det har uppstått ett problem och då har de alltid en konstruktiv lösning. Det underlättar den dagliga verksamheten inom detaljhandelsbranschen.”

Vill du ha mer information?

Rozanda van Vliet

Ring eller mejla oss. Vi hjälper gärna till. Ring på +31 182 34 53 11 eller mejla till supplychain@centric.eu så kontaktar vi dig snarast möjligt.