Våre tjenester

Spesialistkonsulenter

Nordisk møteplass for tilgjengelige IT-konsulenter og selskap med behov for IT-konsulentere

Spesialistkonsulenter

Gjennom vårt partnernettverk formidler Centric underleverandører som innehar spesialkompetanse innen sitt fagområde. Nettverket har i dag ca. 1000 samarbeidspartnere som er spesialisert på ulike IT områder.

Vårt partnernettverk har et etablert nettverk med kandidater fra andre konsulentselskap, samt selvstendige konsulenter. Vårt nettverk består i dag av over 5000 IT konsulenter. Ved en forespørsel fra kunde kan vi gjøre en selektering ut i fra vårt forretningssystem, og sende ut en forespørsel til de underleverandørene som innehar den spesifikke kompetansen som etterspørres. Vi følger opp våre partnerselskap via møter og sosiale aktiviteter. Gjennom et nært samarbeid med våre partnerselskap har vi en mulighet til å levere spesialkompetanse med kort leveringstid. Våre IT-konsulenter arbeider ut i fra kundens behov i forhold til kompetanse.

Hvorfor benytte spesialkonsulenter fra Centric?

  • Vi har et stort nordisk nettverk av IT-konsulenter, og 9 regionskontorer i Norden.
  • Vi har lang erfaring i forhold til IT og kan hele IT-stacken.
  • Vi har mange avtalekunder innen de fleste bransjer.
  • Vi fungerer som en ekstern salgskanal for våre partnere.
  • Vi arrangerer jevnlig lokale nettverksmøter.
  • Vi er transparente og alle våre partnere får fullt innsyn i alle våre prosesser.
  • Vi er personlige – det vil si vi kjenner våre partnere.

Registrer dig i vår partnerportal

Ønsker du å bli kontaktet?